O nás

SKNEDAM je neziskové občanské sdružení, sdružující neslyšící (sluchově postižené) děti a mládež. Cílem občanského sdružení SKNEDAM je hájení lidských a dětských práv, zájmů a potřeb. Hájení a prosazování zájmů a požadavků členů vůči státním a obecním orgánům, úřadům a institucím, dalším sdružením a organizacím. Poskytuje komplexní sociální služby a zajišťuje poradenskou, vzdělávací, rehabilitační a společensko-kulturní činnost pro cca 310 stálých neslyšících klientů (sociální, právní, legislativní, tlumočnické, vzdělávací apod.) a pro rodiče, učitele i laickou veřejnost poskytuje poradenství v oblasti hluchoty a komunikačních dovedností s neslyšícími v celé České republice. Vytváří pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného času během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin.

S čím nám můžete pomoci

http://www.sknedam.cz/sponzori.html