O nás

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA ČR usilujeme o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví, kancelářské vybavení (nábytek, kancelářské potřeby, počítač, dataprojektor apod.), software, tisk propagačních materiálů, vyvolávání fotografií, výroba spotů či grafických návrhů, poskytnutí prostor pro konání různých akcí (benefiční koncerty, konference) či občerstvení na takovéto akce, různé formy propagace (např. na vašich webových stránkách, při vašich společenských akcích, ve vašich prodejnách atd.) či spolupráce.