O nás

Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením byla založena v r. 1992. Poskytujeme služby Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podpora samostatného bydlení. Posláním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolníci (doprovod klientů Chráněného bydlení na kulturní nebo sportovní akce, pouze dlouhodobá spolupráce), dary (vybavení bytů, stárnou nám pračky, sporáky, notebooky do bytů atp.), dary pro tvůrčí aktivity klientů (korálky, výtvarný materiál atp.), spolupráce s grafikem (služby tiskárny), zájem o naše benefiční akce - nákup výrobků klientů