O nás

Od roku  2003 se věnujeme spolupráci s lidmi se zdravotním postižením. Pomáháme jim naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snažíme svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí se zdravotním postižením. Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít. Usilujeme o vytvoření světa nás všech nehledě na míru postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.

S čím nám můžete pomoci

Naše spolupráce s dárci se může, ale nemusí, odvíjet pouze od finančních prostředků. Velmi stojíme i o jiné formy vaší účasti na změně, o kterou usilujeme v rámci společnosti a na každodenní podpoře, kterou poskytujeme jednotlivcům. Do Kruhů podpory rádi přijmeme firemní dárce - protože čím více dárců, tím více kruhů. Jsme proaktivním partnerem - nenabízíme pouze číslo účtu pro zaslání jednorázových nebo pravidelných příspěvků, ale především spolupráci. Rádi přijdeme s nápadem, rádi vypracujeme projekt spolupráce, rádi zprostředkujeme cílenou pomoc konkrétním příjemcům. Zkušeností i vůle máme dost. 

Získané finanční prostředky formou dárcovství od soukromých i fyzických osob investujeme primárně do poskytnutí právní pomoci lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy je ohrožena jejich svéprávnost a kdy je omezováno jejich právo rozhodovat o vlastním životě. 

Dobrovolnictví je důkazem toho, že to, co děláme, dává smysl nejenom lidem, s kterými a pro které pracujeme, ale i lidem ochotným věnovat svůj čas právu rozhodovat se a svéprávnosti spoluobčanů. Jste v něčem dobří? Baví Vás něco? Umíte jazyky? Jstě schopni organizačně? Jde vám administrativa od ruky? Jste zdatní komunikátoři? Umíte s IT aplikacemi? Umíte kreslit? Psát texty? Vidíte "graficky"? Nebo se chcete něco naučit? Rozsah a formu spolupráce vždy vymýšlíme tak, aby byla pro obě strany příjemná a těšili se na ní.