O nás

Občanské sdružení je určeno pro podporu jedinců a skupin při vytváření a formování mezigeneračních vztahů a procesů uvnitř rodiny i širšího sociálního okolí.Je zejména určeno k podpoře zkvalitnění soužití ve vztazích, zlepšením kvality života jednotlivců, rodin a komunit ve všech fázích jejich života. Cílem sdružení je, zaměřit se na obtížné jevy ve vztazích. A tak přispívat k vytváření zdravých vztahů se sebou i okolním světem a rozvíjet respekt k lidské důstojnosti. Sdružení se také zaměřuje na soužití mezi generacemi, zmírňování osamělosti po odchodu blízkého člověka nebo problematikou těžce nemocných lidí. Za dosažení výše uvedených cílů, sdružení poskytuje odbornou poradenskou, terapeutickou, přednáškovou, výchovnou aj. činnost a vytváří různé preventivní nebo léčebné programy.