O nás

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. je nevládní nezisková organizace, založená v roce 2007, která zaměřuje svou činnost na profesionální i zájmovou pomoc a podporu lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu. Hlavní náplní organizace je podpora lidí s handicapem (od šestnácti let) směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života a k pracovnímu uplatnění. Posláním organizace je pomoci lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením nalézat jejich vlastní, smysluplnou cestu, jak žít naplno svůj život a pomáhat jim v integraci do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením (převážně „vozíčkáři“), ale i jedinci s kombinovanými vadami, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Cílem organizace je přispívat k minimalizaci dopadu zdravotního postižení osob s tělesným postižením, zamezit jejich sociálnímu vyloučení, zvýšit jejich šance na nalezení vhodného pracovního uplatnění, pomáhat jim žít hodnotně a rovnoprávně s lidmi bez handicapu.

S čím nám můžete pomoci

Podpořit naši organizaci finančně, materiálně nebo informačně.