O nás

Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad, obnovovat solidaritu mezi lidmi

S čím nám můžete pomoci

dodávková auta, zařízení pro skladovou manipulaci, kancelářské potřeby… Chcete-li nám pomoci, kontaktujte nás na cfpb@quick.cz nebo přímo potravinovou banku podle své volby. Dobrovolníci mohou vzít na sebe úlohu public relations, publicitu, články, vztah s médii, fundraising, dopisy dodavatelům a dalším dárcům. Dobrovolníci se mohou podílet na strategii komunikace na národní i evropské úrovni, ale také přímo v jednotlivých potravinových bankách na regionální úrovni. Dobrovolníci se mohou zapojit přímo do provozu a speciálního poslání potravinových bank na místní a regionální úrovni.