O nás

SES sdružuje a zaměstnává několik pedagogů a psychologů, kteří se profesionálně věnují práci s lidmi. Specializujeme se na práci se znevýhodněnými lidmi se zaměřením na děti a mládež. Během osmi let naší činosti jsme realizovali řadu projektů a programů, ve kterých pracovníci SES poskytovali odborné poradenství, především motivační rozhovory, komunitní vedení, psychologické a psychoterapeutické konzultace, řešení náročných situací v kolektivu školní třídy, zaměstnanců, případně v rodině aj. V práci s dětmi a mládeží pracujeme interaktivně formou zážitkových aktivit, s dospělými klienty se zaměřujeme na praktické řešení jejich situace, především návrat na trh práce. Ve své praxi zúročujeme mnohaletou praxi našich pracovníků, jež zahrnuje práci s dítětem v krizi, pedagogicko-psychologické a výchovné poradenství, psychoterapeutické a supervizní konzultace aj.