O nás

Nordic Walking Challenge je organizace, která podporuje sportování a zážitkové pohybové aktivity lidí se zrakovým hendikepem. Každoročně organizuje otevřenou zážitkovou sportovní akci a závody v Severské chůzi. Nordic Walking Challenge aktivně podporuje rozvoj nordic walkingu v České republice a současně integraci zrakově hendikepovaných do této sportovní aktivity. Organizace pořádá školení trasérů, (asistenů) kteří jsou očima, průvodcem a parťákem zrakově hendikeopovaných závodníků a účastníků akce.

S čím nám můžete pomoci

Velmi uvítáme pomoc s PR, fundraisingem, tiskem propagačních materiálů, popř. pomoc s výlepem plakátů. Budeme vděčni  za věcné ceny pro výherce a ceny či reklamní předměty do tomboly. Uvítáme dobrovolníky, kteří pomůžou manuálně s přípravou akce či přímo na akci. Děkujeme, že pomáháte s námi