O nás

V rámci projektů nabízíme vzdělávací aktivity i sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím rodinám, dlouhodobě nezaměstnaným, kteří patří současně  do skupin ohrožených sociálním vyloučením, např. lidem v krizi, zdravotně postiženým, absolventům odvykacích pobytů od závislostí, mládeži z nefunkčních rodin, atd. Kromě toho poskytujeme pomoc při integraci cizinců, jsme organizací  vysílající a přijímající dobrovolníky v rámci programu Mládež, vyvíjíme aktivity zaměřené na podporu uchování jazyka, kultury a tradic našich krajanů, kteří žijí již po generace v zahraničí a pro pracovníky pečujících profesí organizujeme vzdělávací akce, případně zahraniční stáže.