O nás

Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. O.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).