O nás

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky vznikla s cílem poskytnout zázemí pro výcvik asistenčních psů pro vozíčkáře a další zdravotně či tělesně postižené. V roce 2001, kdy byly Pomocné tlapky založeny, nebyla obdobná služba v České republice známá a nikdo ji neposkytoval. Kromě přpravy asistenčních psů se věnujeme výcviku psů pro nevidomé, canisterapii a vzdělávání dobrovolíků v oblasti CT.

S čím nám můžete pomoci

uvítáme -pomoc s šířením informací o Pomocných tlapkách o naši činnosti -nabídku dobrovolné spolupráce: pomoc při zajištění akcí -pomoc při manuálních pracích :poskytnutí pracovní síly při údržbě a drobných úpravách ve výcvikových pobočkách /sekání trávy, natírání, úklid../ -poskytnutí prostoru k veřejné prezentaci naši činnosti na Vašich akcích -nabídku spolupráce při prodeji reklamních předmětů / na Vašich akcích, či ve Vašem kamenném krámku -nabídku umístění sbírkové kasičky -kancelářský materiál, čistící prostředky, obalový materiál a jiné dle domluvy...