O nás

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. je zřízeno Salesiánskou provincií Praha. Středisko mládeže má samostatnou právní subjektivitu a vlastní hospodaření. Salesiáni  Dona Bosca patří mezi řeholní společenství římsko – katolické církve. Jejich hlavním posláním je práce s mládeží.