O nás

Sdružení HOLOS je společenstvím osob zabývajících se celostním pohledem na lidské zdraví a uplatňujících jej při napomáhání jednotlivcům i rodinám k dosažení plnohodnotného životního stylu. Jeho hlavním cílem je tedy prosazovat a rozvíjet holistický přístup k životu při využití nejmodernějších vědeckých poznatků. Sdružení HOLOS ve své činnosti uplatňuje a dále rozvíjí osvědčené terapeutické postupy, jako je cílená individuální i skupinová psychoterapie, holotropní dýchání™, neurotechnologie, bioenergetika, homeopatie, arteterapie, muzikoterapie, Bachova květinová léčba, aromaterapie, fytoterapie, taneční terapie, canisterapie, hypoterapie, dále pak se zabývá uměleckou a vzdělávací činností (kulturní akce, semináře, školení, přednášky, osvěta apod.). Kromě toho provozuje i poradenství a spolupracuje s vědeckými ústavy, jakož i publikuje a podporuje aktivity směřující k navození souladu člověka s přírodou, vycházející z ekologických principů trvale udržitelného života. Sídlem sdružení HOLOS je krásná bílá Opava, působí však po celé České republice a také v zahraničí. Centrem naší činnosti je městská část Opava-Vlaštovičky, kde vytváříme komunitní centrum pro péči o duševní zdraví lidí.

S čím nám můžete pomoci

Hledáme dobrovolníky všeho druhu. Zapojit se může kdokoliv, každý dle svých možností. Kdo je statný a manuálně zručný, může přijet pracovat. Kdo má nazbyt dřevo či stavební materiál, může se zapojit jeho darováním. Každý pak může přispět i penězi. Také hledáme dobrého fundraisera.