O nás

Evropský institut kulturních a mírových studií je nezisková organizace, která se zabývá především projekty pro sluchově postižené. Naším posláním je bourání komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími lidmi. Podpora bilingvního vzdělávání a výchovy. Podpora rovných příležitostí Neslyšících.

S čím nám můžete pomoci

Hledáme dobrovolníky na hodiny arteterapie, nejlépe s pedagogickým vzděláním. Dále dobrovolníky pro výpomoc při kulturních akcích. Barvy a papíry na arteterapii, finanční prostředky na koupi hudebních nástrojů pro muzikoterapii. Webdesign, tisk letáků a propagačních materiálů.