O nás

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví, členství, věci nebo zboží (např. kancelářská a výpočetní technika, nábytek a jiné vybavení, odborná literatura, nápoje pro poradny a nonstop provoz), služby (pro oběti-klienty BKB např. obranné spreje, zdravotní rehabilitaci, ozdravný pobyt, technické zajištění bytových dveří, pro dobrovolníky BKB např. vstup na kulturní akce, pobyt ve fitness centru, pro BKB např. PR aktivity, kopírování, grafické služby, správce sítě) nebo pronájmu (nebytových prostor, účelových zařízení pro přednášky a jiné akce). Totéž se týká i fyzických osob, kde se dárcovství může týkat i nemovitostí.