O nás

Jsme nestátní neziskovou organizací s dlouholetou tradicí. Vznikli jsme transformací Centra náhradní rodinné péče – Sdružení pěstounů s působností od roku 1998.

Naším posláním je provázet náhradní rodiny na cestě pěstounstvím a tím podpořit možnost dětí prožít dětství v rodinném prostředí. Pěstounské rodiny a jim svěřené děti mají specifické potřeby, které mohou v určitých situacích vyžadovat jiný náhled na věc, než jakého jsou v daný čas členové rodiny schopni, mohou vyžadovat konzultaci se sociálním pracovníkem nebo jiným odborníkem, odlehčení, pomoc s kontakty s biologickou rodinou dětí a podobně. Jsme tady proto, abychom rodiny provázeli pěstounstvím, vzdělávali je a byli jim oporou při řešení takových a jiných aktuálních témat v rodině, zvláště těch týkajících se péče o svěřené děti.

Naším velkým zájmem je také vzdělávat širokou veřejnost a propojovat komunitu.

S čím nám můžete pomoci

1) FINANČNÍM DAREM

Vaše dary využijeme zejména na tyto účely:
— spolufinancování psychoterapeutické, poradenské a jiné odborné pomoci pěstounům nebo dětem v pěstounské péči
— nákup odborné literatury do knihovny Polárky k zapůjčení nejen pro pěstounské rodiny
— nákup speciálních pomůcek pro odbornou práci s dětmi v pěstounské péči

2) VĚCNÝM DAREM

Z věcných darů pro naši činnost využijeme například:
— kancelářské potřeby
— hrací pomůcky pro aktivity s dětmi (deskové hry, míče, rakety, křídy, apod.)
— papírové náramky (vstupenky), které vám zbyly po vámi pořádané akci pro veřejnost
— cokoliv dalšího vás napadne – ozvěte se nám :)

3) NABÍDKOU SLUŽBY VAŠÍ FIRMY NEBO VÁS SAMOTNÝCH

Důležitou součástí naší práce je také tištěná propagace – letáky, plakáty, vizitky, brožury nebo motivační pomůcky pro děti. Uvítáme jakékoliv podporovatele a sponzory, kteří nám nabídnou své grafické a tiskařské služby za zvýhodněnou cenu nebo úplně zdarma.

Aby se o nás dověděla široká veřejnost, využíváme i další média. Kromě webových a facebookových stránek jsme vděčni za jakýkoliv další způsob propagace.

Pokud máte zkušenosti s natáčením, stříháním videí, zvučením akcí, apod., a rádi byste nám pomohli, vaši pomoc velmi uvítáme.

4) DOBROVOLNICTVÍM

Přemýšlíte o dobrovolnictví a cílová skupina dětí v pěstounské péči je vám blízká? Pomáháme propojit vás dobrovolníky s těmi, pro které je vaše ochota pomoci nedocenitelná. Pomoci můžete různě – při doučování dětí, při hlídáním dětí (nejen) v průběhu vzdělávání, při organizaci vzdělávacích přednášek pro veřejnost, při hledání finančních a jiných zdrojů. Spojte se s naším koordinátorem na adrese katerina.kolarova@pestounipolarka.cz