O nás

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je poskytována také blízkým osobám. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospic nemocnému garantuje: že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost.

S čím nám můžete pomoci

pomoci mohou jak věcnými (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, a jiné), finančními dary, službamy (IT, tisk informačních materiálů, řemeslnické a zahradnické práce),tak také vlastními silami v podobě dobrovolnictví (jednorázové, pravidelné)