O nás

Posláním naší společnosti je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, kterou vnímáme, jako důležitou součást úspěšného začleňování se do společnosti. Cizincům nabízíme poradenství, organizujeme jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Nabízíme také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem. Vycházíme z přesvědčení, že vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem, ať už pocházejí odkudkoliv.

S čím nám můžete pomoci

Možnost podílet se na doučování školního učiva studentů ZŠ a SŠ. 
Klub Čekuj! aneb Česká kultura jinak - šance zapojit se na plánování a realizaci volnočasových aktivit, workshopů, výletů či přednášek, které se týkají představení české kultury, tradice a prostředí cizincům.
Asistence na kurzech češtiny.
Využití svých odborných dovedností ve vybraných oblastech práce METY, jako je technická a admin podpora kanceláře, fundraising, získávání sponzorů a jiné.