O nás

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již 20 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro klienty i veřejnost. OPU je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví, i drobné předměty mají svou cenu (hračky, učebnice, oblečení, apod.), OPU nesouhlasí se zbavením osobní svobody dětí v detenci, OPU nesouhlasí s prodloužením detence. Pomozte oslovit veřejnost, politiky, ministerstvo/ podepište petici. Nemůžete-li sami pomoci, možná znáte ve svém okolí osoby, kterým není osud uprchlíků a cizinců v ČR lhostejný. Uvítáme také pomoc s distribucí našich informačních materiálů.