O nás

Eko-info centrum Ostrava (EICO) je neziskovou organizací založenou v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, dále byly aktivity rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. Zabýváme se zejména ekologickou výchovou dětí i dospělých, šíříme osvětu v environmentální oblasti, angažujeme se také v oblasti genderové rovnosti. I přes Ostravu v názvu působíme v rámci celého Moravskoslezského kraje.

S čím nám můžete pomoci

Věcná podpora - co nám nejvíce pomůže při práci • Poskytnutí prostor pro konání našich pobytových akcí - zdarma či se slevou • Odměny pro děti do soutěží – drobné hračky, bižuterie, reklamní předměty • Výtvarné potřeby pro rukodělné aktivity – barvy, fixy, lepidla, štětce, nůžky… Finanční podpora – obecná či vázaná na konkrétní projekt Financovat z grantů vázaných na projekty běžný provoz EICO lze jen velmi omezeně. K jejich realizaci je přitom nutné stabilní zázemí. Z tohoto důvodu jsou pro nás velmi důležité účelově nevázané finanční dary, které lze použít na pokrytí nákladů spojených s každodenním provozem organizace (telefonní poplatky, poštovné, cestovné, kopírování, tisky, nájem, mzdy...). Můžete také přispět na některý náš konkrétní projekt, který si vyberete (ekovýchovné pobyty dětí či rodičů s dětmi, benefiční akce pro ostravské neziskovky…). Příspěvek ve Vámi určené výši můžete uhradit hotově nebo bezhotovostním převodem na náš transparentní účet u RaiffeisenBank č. 231208036/5500. U všech forem podpory s Vámi na vyžádání uzavřeme odpovídající smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijetí daru. Věděli jste, že nás můžete zdarma podpořit také při nakupování přes internet? Při každém nákupu online jděte nejprve přes www.givt.cz, zadejte, že chcete podpořit naši organizaci a vyberte příslušný e-shop. Díky portálu GIVT část z Vaší útraty půjde na naši podporu, ať už budete nakupovat knihy, parfémy, elektroniku, dovolenou nebo hračky pro děti. Moc nám to pomůže a Vy nezaplatíte ani korunu navíc :). Za Vaši podporu Vám velmi DĚKUJEME!