Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


26. ledna 2023

AOOV A DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE VE SPOLUPRÁCI S POLITIKY VYJEDNALY ČÁSTEČNÉ ZVÝŠENÍ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY V ROCE 2023

Praha, 26. ledna 2023: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) ve spolupráci s Charitou ČR, Institutem prevence a řešení předlužení a vládními politiky domluvila kompromis, který zvyšuje alespoň částečně nezabavitelnou částku v roce 2023 a pomůže tak mnoha lidem vyrovnat se s rostoucími náklady a zároveň splácet své dluhy.

26. ledna 2023

Staň se leadrem s Tamjdemem!

Baví tě organizování akcí a vedení týmu? Lákají tě výzvy a posouvání vlastních hranic? Chceš s námi propojovat dobrovolníky a svět českých neziskovek?

19. ledna 2023

Ostravští dobrovolníci ADRA strávili v loňském roce s potřebnými rekordní počet hodin

Ostrava, 19. 1. 2023 – Dobrovolníci ostravského centra ADRA darovali v loňském roce 21 757 hodin svého volného času potřebným. To je vůbec nejvyšší číslo, které ADRA v Ostravě ve své čtrnáctileté historii zaznamenala. Přispěl k tomu i válečný konflikt na Ukrajině, který v únoru loňského roku vyburcoval Ostravany k nebývalé solidaritě. V rámci pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny právě do Ostravy dobrovolníci ADRA odsloužili 11 090 hodin. Další pak věnovali dlouhodobé dobrovolnické činnosti.

5. ledna 2023

KDYŽ SCHÁZÍ NADĚJE, VII. ODBORNÁ KONFERENCE NA TÉMA SEBEVRAŽDY A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Praha, 3. Ledna 2023 – Podle údajů Světové zdravotnické organizace si vezme život v průměru 800 000 lidí ročně. To je jeden ukončený život každých 40 sekund. V České republice zemře podle dat Národního ústavu duševního zdraví každý rok vlastní rukou průměrně 1 300 lidí. Počet pokusů je však odhadován až na dvacetinásobek. Velkým tématem v poslední době jsou také sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých. Podle Českého statistického úřadu si ročně v České republice vezme život 60 děti a mladých dospělých. V posledních měsících dle odborníků závažnost tohoto tématu stoupá. Možným příčinám i prevenci tohoto jevu se věnuje Centrum LOCIKA ve své online konferenci s názvem “Když schází naděje” . Příspěvky předních českých psychologů, terapeutů a psychiatrů jsou dostupné na youtube kanále Centra LOCIKA zcela zdarma.

16. prosince 2022

AOOV PROSAZUJE DŮSTOJNÉ PODMÍNKY PRO ODSOUZENÉ

Praha, 15. prosince 2022: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) připomínkuje novelu zákona o výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a novelu nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Změny v novele se týkají především hospodaření s finančními prostředky odsouzených: příjmu peněz, jejich vedení a provádění srážek, což se týká nejen osob ve VTOS, ale také lidí ve vazbě a zabezpečovací detenci. Podle Asociace novela negarantuje základní důstojné podmínky pro lidi ve výkonu trestu.

15. prosince 2022

Pomocí programování se učí logice i kreativitě, chválí si školy. Šestého ročníku Meet & Code se zúčastnilo přes 1 tisíc dětí z celé ČR

Praha, 14. 12. 2022 - Roboty, drony, chytré hodinky nebo PC hry. To vše v rámci 43 workshopů po celém Česku mělo možnost na 1143 dětí a mladých dospívajících vyzkoušet naprogramovat. Ačkoli se s robotikou nebo internetem věcí žáci setkávají ve výuce informačních technologií častěji než v minulosti, podle organizátorů Meet and Code je potřeba nejen školy, ale i knihovny nebo neziskové organizace v rozvoji digitálních kompetencí u dětí a mladých intenzivně podporovat. Letošní ročník mj. potvrdil rostoucí zájem dívek o IT a programování.

14. prosince 2022

České příběhy koronasolidarity zaujaly v Bulharsku

V době koronakrize se ukázala síla solidární občanské společnosti napříč Evropou.

Mezinárodní konference v bulharském Plevenu zhodnotila dopad společného projektu osmi evropských zemí. Ten v rámci programu Evropa pro občany mapoval příběhy pomoci, péče a solidarity v dobách koronakrize, které zaznamenaly prospěšné organizace v Bulharsku, Česku, Litvě, Německu, Polsku, Řecku, Srbsku a Španělsku. Českou republiku reprezentovaly zástupkyně organizace Spiralis.

9. prosince 2022

Vánoční ozdoby a dekorace na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých v Liberci

Ve dnech 9. - 15. prosince probíhá v obchodním centru FORUM v Liberci již čtvrtý ročník benefičního prodeje vánočních ozdob a dekorací na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých

9. prosince 2022

UNICEF bude spolupracovat s Ministerstvem vnitra na podpoře uprchlíků z Ukrajiny

Dnešním dnem započala unikátní spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a Dětským fondem OSN (UNICEF) v Praze. Na úspěšné zvládnutí příchodu velkého množství Ukrajinců přispěje UNICEF částkou bezmála 357 mil. Kč.

7. prosince 2022

AOOV BUDE SBÍRAT DATA Z OBORU VĚZEŇSTVÍ A TRESTNÍ JUSTICE

Členská schůze schválila strategický plán pro rok 2023, pokračování advokační práce i monitoring oblasti vězeňství
Praha, 7. prosince 2022: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) na své členské schůzi schválila strategický plán pro rok 2023. Mezi priority, kterým se bude Asociace věnovat, patří zlepšování využívání on-line komunikace s odsouzenými, zajišťování financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění či zlepšování přípravy osob ve VTOS na propuštění. Asociace chce také rozšířit projekt Mapy organizací v oboru peniterciární a post-peniterciární péče a sbírat data z členských organizací, tak aby odborná veřejnost získala lepší obrázek o poskytování služeb v této oblasti. Členské organizace také schválily výroční zprávu za rok 2021, rozpočet a účetní závěrku.

7. prosince 2022

Knižní novinky

Novinky z nakladatelství Portál.

17. listopadu 2022

Motivace dobrovolníků

Napsala nám Martina: "V rámci svého studia se dlouhodobě zajímám o oblast dobrovolnictví. Dovoluji si Vás proto touto cestou požádat o pomoc při realizaci výzkumného šetření v rámci VOŠ Sociální práce a sociální pedagogika v Praze, které se týká motivace dobrovolníků. Cílem výzkumu je získat podklady pro to, aby bylo možné řady dobrovolníků rozšířit." Pokud máte pár minut, věnujte jí prosím čas. Děkujeme.

16. listopadu 2022

Kouření škodí, ale co s ním?

Praha 16. 11. 2022 Kuřáctví škodí, to je jasný fakt. Co se za ním však skrývá, je boj proti zlozvyku a závislosti. Překvapí Vás, že kouří i lidé, kteří prošli onkologickým onemocněním, a podařilo se jim jej překonat? Nemělo by. Stejně jako to, že legální distribuce nikotinu probíhá i formou sáčků nebo, že u dětí „letí“ vapování.

9. listopadu 2022

Děti jako neviditelné oběti násilí v rodině

V České republice je zasaženo násilím v rodině zhruba 14% dětí, což jsou pro představu 2-3 děti v každé školní třídě. To znamená, že každý z nás ve svém bezprostředním okolí může mít děti nebo celé rodiny, které se s takovou situaci potýkají. V důsledku domácího násilí v České republice za posledních sedm let zemřelo jen podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí 39 dětí a dalších 700 má trvalé následky. Dohromady 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12 500 dětí potřebovalo péči psychologa.Tato čísla dokazují, jak je pomoc ohroženým dětem potřebná. Násilí v rodinách proto nesmí zůstat neviditelným problémem, o kterém se nemluví.

3. listopadu 2022

Knižní novinky

Přinášíme aktuální nabídku nakladatelství Portál.

1. listopadu 2022

Den dobrovolnictví Moravskoslezského kraje proběhne 4. 11. v OC Forum Nová Karolína

Ostrava, 31. 10. 2022 – Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje (RDC MSK), které provozuje organizace ADRA, pořádá už tento pátek 4. 11. 2022 od 10 hodin v OC Forum Nová Karolina Den dobrovolnictví MSK. Akce je určena široké veřejnosti. Návštěvníci obchodního centra tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s činností dobrovolníků a dobrovolnických organizací v kraji. Na místě jich bude hned dvanáct. RDC MSK představí možnosti dobrovolnictví v různých oblastech našeho života i konkrétní organizace, které s dobrovolníky pracují.

1. listopadu 2022

Studio 27 – zaostřeno na duši: Je potřeba podpořit roli peerů, kteří díky vlastní zkušenosti pomáhají dalším lidem s duševním onemocněním. Kampaň #PEERpomaha tomu má pomoci

1. listopadu 2022, Praha – Podle dostupných dat duševním onemocněním v České republice trpí každý pátý jedinec, téměř 83 % z nich není léčeno. To uvádí analýza dat populační studie Národního ústavu duševního zdraví. Z tohoto důvodu Členové spolku Studio 27 – zaostřeno na duši, z.s., spouští kampaň #PEERpomaha.. PEER je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a pomáhá ostatním sdílením, rozhovory a podporou, která je založena na rovnocenném vztahu. V současné době je v České republice vyškoleno téměř 170 peerů.

21. října 2022

Nová kampaň neziskové organizace Dům tří přání poukazuje na důležitost dětství v životě každého z nás

Praha, 10. října 2022 – Nezisková organizace Dům tří přání, která se více než 20 let zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám, spustila kampaň Hezké vzpomínky. Jejím cílem je upozornit na to, že vzpomínky na dětství mají zásadní vliv na celý náš další život. Bohužel negativní zkušenosti zažívá mnoho dětí a mladistvých. Podle dat MPSV je každé dvanácté dítě v České republice ohrožené a potenciálně traumatizované tím, co prožívá doma nebo ve škole. V každé obvyklé třídě základní školy jsou tak možná dvě nebo tři takovéto děti. Proto je důležitá odborná práce s celou rodinou, která má dle zkušeností Domu tří přání příznivý vliv na životní situaci až 85 % dětí.

21. října 2022

Knižní novinky

Novinky z nakladatelství Portál.

20. října 2022

Výstava v Trojhalí chce přilákat organizaci ADRA nové dobrovolníky

Ostrava, 20. 10. 2022 – Ostravané mohou v následujících měsících navštívit v Trojhalí výstavu „Hodina, která mění životy“. Dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě chce prostřednictvím velkoformátových fotografií upozornit na tematiku dobrovolnictví. Výstava probíhá právě v době, kdy ADRA zaznamenává nedostatek dobrovolníků. Dobrovolníci ADRA pomáhají dětem, osamělým seniorům, nemocným, ale i lidem s tělesným či mentálním postižením.