O nás

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství