O nás

Náš spolek je otevřeným, dobrovolným, nezávislým, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci pozitivních změn v exekucích a ve vymáhání pohledávek, aby byla napravena ústavnost, narovnána zaručená práva účastníků řízení a zlegislativněn komplexně-produktivnější systém podporující vyrovnanou lidskou sounáležitost k právům i k povinnostem.

  • pomáháme mladistvým, rodinám a jednotlivcům při orientování v sociálním, právním a ekonomickém systému
  • děláme prevenci před nástrahami systému vymáhání pohledávek a exekucí
  • hledáme řešení průvodních negativních jevů exekucí, chudoby, hmotné nouze a tíživé finanční situace
  • zvyšujeme obecnou finanční a právní gramotnosti

Aktuální projekty:

S čím nám můžete pomoci

Chcete-li nám pomoci materiálně, například technickým vybavením, jako je notebook, multifunkční tiskárna, mobilní telefon, aj., máte nápad na zlepšení naší činnosti, duševní vlastnictví nebo prostory, které naši činnosti pomohou, nebo jste třeba vlastníkem softwaru, který zefektivní činnost našeho spolku? Kontaktujte nás.