O nás

Nadační fond "Šance pro talent" byl založen za účelem podpory rozvoje talentu umělecky nadaných a sociálně slabých dětí. Vznik nadačního fondu je také mimo jiné určitou reakcí na cenové nabídky zájmových činností, které jsou pro tyto děti finančně nedostupné. Rodina s extrémně nízkými příjmy, by totiž nebyla schopna pokrýt náklady na jakékoliv mimoškolní vzdělávání svých dětí, protože by vynaložené prostředky citelně zasahovaly do rodinného rozpočtu. Tím je však budoucnost mimořádně nadaných dětí velmi nejistá a další podpora rozvoje talentu, prakticky nemožná. Z těchto důvodů jsme se rozhodli podat pomocnou ruku nadaným sociálně slabým dětem formou příspěvků ze zdrojů nadačního fondu. jako reakce na se zabývá finanční podporou umělecky nadaných dětí ze sociálně slabých rodin. je motivace a podpora dětí v získání odborných znalostí a dovedností v oblasti umělecké, podpora rozvoje talentu, osobnosti, tvůrčích schopností a samostatnosti. Dále podpora formou vytváření ekonomických podmínek a příležitostí, aby se mimořádné nadání dětí nepromarnilo.

S čím nám můžete pomoci

Každý návštěvník může pomoci finančním příspěvkem na vzdělání dítěte, které prezentujeme na našem webu. Může pomoci uspořádat akci, nebo může sám uspořádat nějakou akci a výtěžek věnovat na sbírkový účet. Může pomoci vyhledat nadané děti, může pro nadační fond pracovat na pozici fundraiser, podílet se organizačně na veřejné sbírce a pod.