O nás

Posláním svazu je pomáhat diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu. Je humanitárním občanským sdružením diabetiků a všech, kteří chtějí diabetikům pomáhat. Jeho posláním je pomáhat všem diabetikům na základě rovnosti dané nám ústavou ČR.