O nás

Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví, služby - například o tisk propagačních materiálů, výrobu spotů či grafických návrhů, pomoc s podobou webových stránek, bezplatné poskytnutí prostor pro konání našich akcí – výstav, setkání našich klientů s dobrovolníky, vyhlášení soutěží, literárních klubů aj., zajištění občerstvení na tyto akce či použití Vašich produktů jako cen v soutěžích apod., materiální podpora pro zlepšení chodu naší organizace. Například kancelářské vybavení (nábytek, kancelář. potřeby, počítač, atd.), software aj., propagace našeho sdružení mezi Vašimi klienty a zákazníky, např. umístěním informace o nás na Vašich webových stránkách. Informujte prostřednictvím Vašeho firemního časopisu o projektech a možnostech podpory naší organizace. Uvítáme poskytnutí bezplatného inzerátu ve Vašem časopise apod.