O nás

Nadace byla založena v roce 2008. Od té doby jsme v rámci grantového řízení rozdělili mezi neziskové organizace pomáhající seniorům 34 mil. korun a celkem seniory podpořili částkou přes 50 mil. korun. 

Naší vizí je, aby senioři žili důstojný život v domácím prostředí. Nabízíme jim proto služby našich koordinátorek péče, které seniorům pomáhají zařídit vše, co je potřeba, aby mohli žít důstojně doma.

Naším posláním je provázet stárnutím. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory. Provázíme stárnutím a propojujeme generace.

Naše hlavní hodnoty jsou:

  • pozitivní stárnutí
  • inovativní postupy
  • laskavý přístup

S čím nám můžete pomoci

Momentálně za Nadaci poptáváme catering, který by zajistil lehké občerstvení pro cca 120 osob na našem slavnostním předání ocenění Beauty of Help Award 2022, které naše Nadace každoročně uděluje a která se koná již v polovině června, v lukrativních prostorách v centru Prahy.

Poptáváme studený catering, sklo, bistrostolky a případně ubrusy. Detaily i ohledně protiplnění za spolupráci bych upřesnila konkrétně později.

Níže více o ceně:

Beauty of Help Award je čestný titul udělovaný každoročně Nadací Krása pomoci osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi a obory, či jsou inspirací svými občanskými postoji. Ocenění může být uděleno pouze občanovi ČR, který dosáhl věku nejméně 70 let.

Případné spolupráce a zájmu pomoci si velmi vážíme.

Děkujeme!

za Nadaci Krása pomoci,

Veronika Vraštilová