O nás

Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů. ASNEP je organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů. ASNEP poskytuje sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám se sluchovým postižením po celé ČR a tím předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti. 

S čím nám můžete pomoci

dobrovolníci, PR, grafické služby, knihy, kalendáře, papír + kancelářské potřeby, tonery do tiskáren, údržba PC, webdesign, služby fotografa, tiskové služby, právní služby.