O nás

POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Projekt POMOZTE DĚTEM je založen na principu solidarity a dárcovství a probíhá kontinuálně již od roku 1998. V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje POMOZTE DĚTEM nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost mezi občany naší země. Jak vyplývá z každoročního průzkumu agentury STEM, je POMOZTE DĚTEM dlouhodobě nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v ČR. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

S čím nám můžete pomoci

Hledáme dobrovolníky pro celorepublikovou sbírkovou akce Peříčkový týden. Svou pomocí přispějete ke zlepšení života ohrožených a znevýhodněných dětí.