O nás

S čím nám můžete pomoci

K hlavním oblastem činnosti sdružení patří problematika integrace dětí s postižením do společnosti, zejména vytváření podmínek integrace, oblast volného času dětí a celých rodin, včetně rodin s dítětem se zdravotním postižením a neméně důležitou je oblast osvětová a poradenská.