O nás

Achilleus z.s. je pacientská organizace, sdružující rodiče dětí s vrozenou vývojovou vadou pes equinovarus, česky golfová / koňská noha, v angličtině neznámější pod názvem clubfoot. Těchto dětí se rodí cca 200 ročně, intenzivní léčba je potřeba do 5 let věku dítěte. (tj. přibližně se tato činnost týká v tuto chvíli přes 1000 dětí v České republice, i více).  Jsme jediná pacientská organizace věnující se tomuto tématu.

Achilleus byl založen v roce 2009. Každoročně pořádáme velká setkání rodičů, vydáváme informační brožury pro rodiče a vedeme půjčovnu dlah, pro ty, kteří to potřebují.

Cílem spolku je psychická a informační podpora rodičů, kteří tuto diagnózu zjistí v těhotenství nebo hned po narození.  Informace jsou velmi důležité, protože léčba musí začít prakticky hned a první 2 měsíce rozhodují o tom, jak se vada bude v dalších letech (až do dospělosti) vyvíjet.

S čím nám můžete pomoci

Jsme organizace, která je na prahu profesionalizace, chybí nám mnoho. Např.

  • zkušenosti s nastavováním procesů
  • osvětové video o naší vadě
  • dobrovolníci při větších akcích
  • prostory na konání malých setkání se sponzory/nebo setkání rodičů


AKUTNĚ hledáme AMBASADORA našeho spolku, někoho koho naše činnost osloví a chytne za srdce. 

Máme také nápad, tip pro výrobce dětského, kojeneckého oblečení. A když se spojí nápad a ambasador, mohl by z toho vzniknout pěkný projekt, který bude prospěšný pro další.