O nás

Svaz sdružuje malé organizační jednotky rozmístěné po celé republice. Celkem SNN v ČR eviduje přibližně 5000 řádných členů svazu. Na mnoha místech je poskytovatelem sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením bez rozdílu věku (odborné poradenství, sociálně aktivizační služby pro SP, sociální rehabilitaci, tlumočnické služby atd.).