O nás

Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zároveň se snažíme pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.

S čím nám můžete pomoci

Pomoci nám můžete jako dobrovolníci s doučováním dětí, návštěvami seniorů nebo s organizací benefičních akcí a sbírek (např. Tříkrálová sbírka, potravinová sbírka, charitní ples).