O nás

Naším cílem je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli a posílit jejich kompetence zvládat problémy spojené s výchovou a péčí o dítě tak, aby získali pozitivní motivaci pro vytváření stabilního a láskyplného zázemí pro vývoj jejich dětí. Dobrovolníci pomáhají v rodinách s velmi konkrétními věcmi, nejčastěji s péčí a výchovou dítěte, se zajištěním chodu domácnosti, provázením a emocionální podporou v obtížných životních situacích, s nasměrováním k vhodné náplni volného času, s podporou vytváření a udržování přátelských vztahů v rámci lokality a komunity, ve které žijí. Dobrovolník často představuje jedinou možnost si neformálně popovídat, sdílet radosti, starosti, trápení, vnést do života rodičů a dětí nové podněty a impulsy, a to na základě přátelského vztahu.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví