O nás

ČSDZ je občanské sdružení, jehož úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci. Na jedné straně úzce spolupracuje s odborníky z oborů péče o duševní zdraví, na straně druhé poskytuje řadu svépomocných a zájmových aktivit. Řada akcí je určena také pro širší veřejnost –  především přednáškové cykly věnované různým tématům z oblasti psychologie a jiných společenských věd; výstavy, vernisáže a koncerty.