O nás

Propojujeme rodiny. Podporujeme je, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji.

✔ Rodiny tím získají více zdrojů, nejen časových, ale i finančních a emočních; svěžejší klidnější rodiče a šťastnější děti.

S čím nám můžete pomoci

Uvítali bychom: Dobrovolníky, kteří by se rádi podíleli na projektech v rámci naší organizace (dobročinná aukce,...); tisk propagačních materiálů (letáčky, vizitky); Poskytnutí prostor v rámci našich akcí (otevřené setkání rodin, aukce); Sdílení, osvěta ve vašem okolí a s tím spojené zapojení se do projektu :-) ... aneb: "Tvořte vlastní spolupracující skupinu rodin.
Nabízíme vzájemnou inspiraci, sdílení, vzdělávání a podporu při realizaci Vašeho záměru."

Moc děkujeme za jakoukoli pomoc!