O nás

Jsme nezisková organizace Spolu dětem. Pomáháme dětem, které vyrůstají v dětských domovech a pěstounských rodinách. Zvyšujeme jejich šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. Všechny naše projekty reagují na skutečné potřeby dětí v dětských domovech a v náhradní rodinné péči.

S čím nám můžete pomoci

Pomoct nám můžete více způsoby: ● pravidelným každoročním příspěvkem organizaci na účet číslo 1048136008/2700 ● příspěvkem na konkrétní projekt, který Vás zaujal ● příspěvkem na konkrétní přání dítěte v projektu Dejme šanci dětem - číslo účtu 1048136016/2700 ● službou, která jakkoli pomůže naší organizaci ● osobním dobrovolnictvím, nápadem ● příspěvkem na speciální účet zřízený k účelu dopisové kampaně: 2106519344/2700