O nás

Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání, provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM,  provozuje SIMPatickou kavárnu (tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním handicapem), poskytuje poradenství pro firmy a organizace v otázkách rovných příležitostí na trhu práce, informuje a přednáší o sociální zodpovědnosti firem, podporuje integraci žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, zdravotní postižení, smyslová postižení) do běžných základních a středních škol, zajišťuje medializaci a osvětu.

S čím nám můžete pomoci

návštěva SIMPatické kavárny, nákup výrobků chráněné dílny, kalendáře