O nás

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, realizujeme řadu zážitkových pobytů pro děti a dospělé s postižením a spoustu dalších volnočasových aktivit. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

S čím nám můžete pomoci

Uvítali bychom pomoc dobrovolníků v přímé péči (osobní asistence, doprovody) i mimo přímou péči (PR, grafické služby, údržba PC, webdesign, služby fotografa, tiskové služby, ..), materiální pomoc či jinou podporu dle domluvy a potřeb. Děkujeme!