O nás

Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN o.p.s., registrované nestátní zdravotnické zařízení. Pojetí a filozofie Drop In o.p.s. se zaměřují na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů v intenci tzv.HARM REDUCTION - tj.racionální snižování rizik,která z drogové problematiky jako celku vyplývají.Jako jedna z priorit sem spadá i prevence vůči HIV infekci mezi osobami,které si drogu aplikují intravenózně = nitrožilně. Další prioritou Drop In o.p.s. jsou různé typy preventivní činnosti.

S čím nám můžete pomoci

Navštěvujte pravidelně náš web, doporučte tento web svým kamarádům a známým, staňte se dobrovolníkem, objednejte si naše publikace