Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


27. února 2014

Kola pro Afriku - sběrné místo Valašské Meziříčí a jeho činnost

"Pocit mám samozřejmě dobrý, ale vždycky se může dělat víc", říká pan Jakub Drábek, který se o sběrné místo stará společně se svými kolegy.

27. února 2014

Amelie – naděje návratu do zaměstnání po onkologickém onemocnění

Informace o projektu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci nám sdělila vedoucí projektu, paní Tereza Žílová z organizace Amelie. O svoje zkušenosti s projektem se podělila jedna z účastnic tohoto projektu, paní Jana Kottová.

26. února 2014

Hnutí Brontosaurus pošle na jaře dobrovolníky na terapii smíchem i popelářský výcvik. Stovky nadšenců tím zahájí oslavy 40. výročí

Stovky mladých lidí na jaře vyrazí pracovat bez nároku na odměnu, ale s chutí, pomáhat. Vybírat mohou z téměř 30 víkendových akcí na pomoc přírodě a památkám, které organizátoři Hnutí Brontosaurus připravili po celém Česku. Na zámku v Uherčicích si například vyzkouší, jaké je být popelářem, v karpatských lázních podstoupí léčbu smíchem.

26. února 2014

Příběhy, které si zaslouží aplaus, aneb APLA opět vyhlašuje ceny "APLAUS"

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“! „APLAUS“ je soutěžně - edukativní projekt, který vyhlásila APLA Praha, střední Čechy, o.s., uzávěrka nominací je 15. 3. 2014.

26. února 2014

Women for women – podaná pomocná ruka matkám v krizové situaci

V první řadě se snažíme naše klientky v tomto směru podpořit a motivovat, často je to i otázkou sebevědomí. V rámci našeho programu si klientky mohou doplňovat vzdělání, ať již aktivním studiem nebo absolvováním různých kurzů, které vedou ke zvyšování nebo upevnění jejich kvalifikace. Častým problémem, na který narážíme je také neflexibilní pracovní doba a s tím související hlídání dětí, které se snažíme zprostředkovávat, ale zatím je tato služba na začátku.

25. února 2014

Další část pomoci „stonožkových“ dětí směřuje do Bulharska

Ministerstvo vnitra ČR připravilo ve spolupráci s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka pokračování materiální pomoci dětem syrských uprchlíků. Ve čtvrtek 27. února 2014 bude zástupcům Bulharského červeného kříže slavnostně předáno ošacení, které pro syrské děti v uprchlických táborech nasbíraly na přelomu roku české děti ze škol a dalších organizací spolupracujících s hnutím Stonožka.

25. února 2014

Spolu do zaměstnání - projekt, který pomáhá již druhým rokem

Projekt je určen pro mladé od 17 do 26 let, kteří po odchodu z dětského domova, diagnostického či výchovného ústavu hledají práci na území Hlavního města Prahy.

25. února 2014

Sbírka na pomoc Ukrajině

Nepokoje na Ukrajině si vyžádaly mnoho obětí, nejen na životech. Mnozí lidé jsou zranění, mnozí se díky nepokojům ocitly v nouzi a potřebují pomoc. Česká katolická Charita se snaží těmto lidem pomoci.

23. února 2014

Dětský bazárek v Obchodním centru Šestka

Máte doma oblečení, botičky, hračky a další věci, které vaše ratolesti již nepoužívají? Přijďte do Dětského bazárku tyto věci prodat, vyměnit nebo darovat projektu „Podpora matek s dětmi“. Darováním věcí, které již vaše děti nepoužívají, můžete pomoci dětem, které tyto věci potřebují. Projekt „Podpora matek s dětmi“ se koná pod záštitou Armády spásy. Armáda spásy pomáhá matkám, které jsou v tísni, aby jejich dítka mohla zůstat u nich a nebyla umístěna do výchovného ústavu.

23. února 2014

Projekt Šance – šance pro děti ulice

Projekt Šance je vlastně taková alternativní/náhradní rodina. Klienty doprovázíme k lékařům, na úřady, na nákupy – vedeme je k finanční gramotnosti, pomáháme jim s bydlením, s prací. V Domě Šance v rodinné atmosféře u slavnostního stolu oslavujeme narozeniny. Navštěvujeme pravidelně kulturní a společenské akce, koncerty HAMU, divadelní představení, výstavy v Galerii Rudolfinum, ZOO, chodíme na výlety. Snažíme se vytvořit atmosféru funkční rodiny. Mluvíme s nimi vážně i nevážně, a klienti dobře vědí, že nám na nich záleží, ale jsou věci, které nahradit nejde. Musí se naučit žít se svojí minulostí tak, aby je nestrhávala ke dnu, musí vědět, že každý člověk, nejen oni, mívá těžká období. Snažíme se ukazovat jim, z jakých hodnost lze v životě čerpat a jak se s handicapy vyrovnávat.

20. února 2014

Znakuji, tedy jsem

Znakuji, tedy jsem je akce pořádaná obecně prospěšnou společností Agentura pro neslyšící ve spolupráci s Tichou kavárnou. Jedná se o každoroční oslavu znakového jazyka, zvanou též slavnost světel, dne 19.2 2014 pořádanou již podruhé. Symbolikou této akce je světlo a ruce, nezbytné prostředky pro komunikaci neslyšících.

19. února 2014

Nově založené pražské občanské sdružení Palas Athéna má odvážnou vizi i poslání

Projekt občanského sdružení Palas Athéna má jako hlavní úkol nabízet komplexní poradenství v oblasti marketingu pro neziskovou sféru. Reaguje tak na situaci na trhu pro neziskový sektor, kde začíná být po těchto službách poptávka.

19. února 2014

Víkendovky v českých neziskových organizacích právě odstartovaly!

Tamjdem působí v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. Svou činností a aktivním přístupem pomáhá českým neziskovým organizacím a přispívá k jejich rozkvětu. Kam se chystají v nejbližší budoucnosti?

17. února 2014

Asistence – pomoc při překonávání bariér

Máme za sebou stovky jízd v projektu Jedeme v tom s vámi s politiky, známými osobnostmi, studenty, dalšími zájemci. Máme za sebou velké petiční akce, organizujeme happeningy v ulicích města, debaty s politiky, vytváříme krátké filmy a promítáme je veřejnosti, motivujeme lidi okolo nás. Pár let práce nás všechny ještě čeká, ale věříme, že to má smysl a to nás posiluje.

16. února 2014

ACORUS– pomoc začít nový život bez přítomnosti násilí

Oběti domácího násilí často zažívaly brutální násilí, někdy i na úrovni systematického mučení, jehož důsledkem jsou vleklé psychické problémy a symptomy posttraumatické stresové poruchy, které jim výrazným způsobem zhoršují kvalitu života. Po útěku od agresora potřebují zajistit především bezpečí, základní fyziologické potřeby a psychickou stabilizaci.

16. února 2014

Dobré místo pro život – místo, kde se bourají mezilidské bariéry

Dobré místo, jak říká předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život paní Věra Novotná, nemusí být jen v Olomouci, ale může být v každém městě, kde se lidé znají a kde chtějí konat dobro, aby bylo dobrým místem pro život.

13. února 2014

ANKETA – POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

Na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz je ANKETA zjišťující, jak je nebo by mohl být využíván Malostranský hřbitov, jak jste spokojeni s jeho stavem atd.. Výsledek ankety je velice důležitý pro jeho záchranu.

13. února 2014

Ramus – místo vzájemného setkávání a boření zažitých předsudků

RAMUS je místo společného setkávání lidí s postižením i bez něj, vzájemného obohacování i boření zažitých předsudků. RAMUS je mladé občanské sdružení, které vzniklo jako pravidelná setkávání mladých lidí s postižením i bez něj, na letních táborech. Postupně přibývaly a stále přibývají další aktivity. Hlavním posláním sdružení je bořit zažité předsudky a inspirovat ostatní, organizace i jednotlivce. Každý člověk s postižením i bez něj má co nabídnout, jde o vzájemné obohacení. RAMUS má unikátní cíl, být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.

12. února 2014

Plyšáci se okoukají, dobré vztahy trvají a zážitky jsou napořád.

KLUCI Z DĚTSKÉHO DOMOVA POTŘEBUJÍ TVOJÍ PODPORU! Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů (LOM) a Múz dětem. Je jím podporována schopnost mladých mužů ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Projekt je v tuto chvíli podpořen Evropských sociálním fondem ČR Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.

12. února 2014

Aranžování s lidmi s epilepsií

Podívejte se na fotoreportáž Ivana Navrátilíka z aranžování květin společně s lidmi s epilepsií, které se uskutečnilo v HUB Praha 11.2.2014.