Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


3. listopadu 2020

Včasná pomoc v koronakrizi pro rodiny dětí s postižením od Spiralis a Globus Lepší svět

Rodiny získaly 2600 hodin na udržení zaměstnání a péči o další děti

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

3. listopadu 2020

Dávat naději a pomoc druhým

Martin Okáč vystudoval gymnázium, potom právnickou fakultu, kterou dokončil pouze s ročním odkladem kvůli psychotické atace během studia. Po vysoké škole absolvoval devíti měsíční jazykovou stáž v Londýně a tří měsíční multikulturní zkušenost v Izraeli. Poté se vydal cestou v lidskoprávním oboru, jako právník a poradce specializovaný na uprchlické a cizinecké právo, a to v neziskovém sektoru v ČR a poté také několik měsíců při orgánech EU v Bruselu. Mimo práce humanitárního pracovníka v zahraničí a krizového manažera má za sebou zkušenost práce misionáře v dalekých severních Čechách mezi rozličnými cílovými skupinami od studentů, seniorů, fyzicky handicapovaných, ale také vězňů a umírajících. Na misijním poli si také vymodlil svou manželku Katku, kterou si v té době myslel, že ji zachránil, ale Pán Bůh ve svém čase ukázal, že ona zachránila jeho. Má úžasnou rodinu - tři děti, Báru, Kláru a Šimona. Je vděčný za milující rodiče a přátele, na které se může spolehnout. Do toho má nyní již sedmý rok zaměstnání jemu šité na míru... Co víc si za svůj krátký život přát…..

2. listopadu 2020

Knižní novinky

Informace z nakladatelství Portál.

27. října 2020

Nezůstat sám a být v kontaktu

Tato bezplatná nabídka je určená všem onkologicky nemocným a jejich blízkým, všem na koho nastávající situace padá, obává se vycházet, stahuje se z kontaktů s blízkými i vzdálenějšími lidmi, neví, co dělat a nebo je prostě na situaci a svou nemoc sám.

27. října 2020

Komu dobrovolníci z portálu www.chcipomoct.cz nabízí svou pomoc?

Ať už jste jednotlivec, organizace, nebo krizový štáb, zde můžete vyplnit, co v tuto chvíli potřebujete, s čím potřebujete pomoci. Nabídnout pomoc můžete zde.

21. října 2020

Propadají častěji než jejich čeští spolužáci – jak z toho ven?

META, o.p.s. pořádá ve čtvrtek 22. 10. 2020 mezinárodní konferenci „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“. Konference bude probíhat od 9:00 do 16:00 formou online živého vysílání z Prostoru39 na Praze 3.  Konference chce poukázat na situaci žáků s OMJ, kteří jsou výrazně ohroženi školní neúspěšností, a porovnat české a zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou této skupiny. Posluchači se dozví o způsobech podpory pedagogů, programech usnadňujících začlenění dětí a žáků s OMJ a modelech podpory, které se v praxi osvědčily. Doprovodným cílem je též vyzvat Ministerstvo školství ČR k vytvoření skutečně funkčního modelu jazykové podpory těchto dětí a žáků.

21. října 2020

První psychická pomoc POD KROVY Rožnovské knihovny

Mgr. Jana Kučerová je psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Dále uskutečnila roční výcvik Traumaterapie (SLEA). Zúčastnila se kurzů Mindfulness, Krizové intervence a dalších vzdělávacích kurzů. Od roku 2015 pracuje v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY - www.podkrovy.cz. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Žije v Praze a zabývá se terapií postabortivního syndromu a doprovázením těhotných žen. Vede terapeutickou skupinu ANONYMNÍ (NE)MATKY

16. října 2020

Konference INSPO proběhla poprvé online

Praha 16.10.2020 - Kvůli pandemii se konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami letos poprvé nemohla uskutečnit v Kongresovém centru Praha. Jubilejní 20. ročník proto její organizátoři uspořádali 12. října 2020 online. V živém vysílání, během kterého byla také udělena Cena Nadace Vodafone Rafael, diváci plně využili možnost klást přednášejícím dotazy.

15. října 2020

Výzva #NekaslejmeNaDruhe nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

12. října 2020

Knižní novinky

Nové knihy z nakladatelství Portál.

12. října 2020

Psychiatr, kterého baví život a lidi

Radkin Honzák se narodil 30.března 1939 v Praze. Je český psychiatr, publicista. Specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu.

6. října 2020

KŘÍDLA MOTÝLÍ

Byť po šesté, tak se několik zpěváků sešlo vlastně poprvé na benefičním koncertu „Křídla motýlí“ v obci Horní Věstonice a to díky politické přestřelce v Dolních Dunajovicích, kde tato benefice musela uměle skončit, ale koncert se po roční pauze podařilo uskutečnit v malebném prostředí Sportovně-kulturního areálu Horních Věstonic s krásnými kulisami Pálavy.

5. října 2020

Pestrá, o.p.s. hledá nové kolegy do týmu

Pestrá, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje výcviku asistenčních psů pro lidi s různým postižením v domácím bezkotcovém prostředí. Organizace poskytuje sociální službu sociální rehabilitace a pomáhá svým klientům žít aktivní a pestrý život (nejen) prostřednictvím asistenčního psa. Od roku 2010 zaměstnává osoby se zdravotním postižením, které nacházejí uplatnění na kvalifikovaných pozicích napříč celou organizací.

2. října 2020

Knižní novinky

Informace o nových knihách z nakladatelství Portál.

2. října 2020

Konference INSPO 2020 proběhne 12. října online

Praha 2.10.2020 - Jubilejní 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se letos mimořádně uskuteční online, a to v pondělí 12. října od 16:30. Živé vysílání s interaktivními prvky bude pro všechny zdarma, bez nutnosti registrace, na www.inspo.cz a www.nadacevodafone.cz a jejich facebookových profilech.

29. září 2020

TZ - V PARDUBICKÉM KRAJI OCENÍ DOBROVOLNÍKY, NEZISKOVKY A FIRMY JIŽ PODESÁTÉ

Letos budou v Pardubickém kraji podesáté vyznamenáni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy za svou záslužnou činnost, přínos k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru. Nominovat je možné až do 30. října.

22. září 2020

Otevřený dopis META, o.p.s. k novele inkluze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobem mění možnosti podpory asistentem pedagoga. Nově vymezuje pouze úzký okruh dětí a žáků, kteří mají na tuto podporu nárok. Děti a žáci, kteří nerozumí vyučovacímu jazyku, do této skupiny již nebudou patřit.

21. září 2020

Začíná Týden nízkoprahových klubů

Praha, 21. 9. 2020 – Nízkoprahové kluby po celém Česku otevírají poslední zářijový týden už tradičně své dveře široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, která akci pořádá už počtrnácté, se letos zapojilo sto dvacet čtyři terénních a nízkoprahových programů. Letošní ročník podle organizátorů zcela přirozeně odráží současnou covidovou situaci. Nízkoprahová zařízení vedle sociálních služeb a poradenství pro děti a teenagery komunikují se školami a rodinami a nabízí pomoc s návratem do školních lavic i distanční výukou.

18. září 2020

Knižní novinky

Přinášíme informace o nových knihách z nakladatelství Portál.