Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


19. únor 2014

Víkendovky v českých neziskových organizacích právě odstartovaly!

Tamjdem působí v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. Svou činností a aktivním přístupem pomáhá českým neziskovým organizacím a přispívá k jejich rozkvětu. Kam se chystají v nejbližší budoucnosti?

17. únor 2014

Asistence – pomoc při překonávání bariér

Máme za sebou stovky jízd v projektu Jedeme v tom s vámi s politiky, známými osobnostmi, studenty, dalšími zájemci. Máme za sebou velké petiční akce, organizujeme happeningy v ulicích města, debaty s politiky, vytváříme krátké filmy a promítáme je veřejnosti, motivujeme lidi okolo nás. Pár let práce nás všechny ještě čeká, ale věříme, že to má smysl a to nás posiluje.

16. únor 2014

ACORUS– pomoc začít nový život bez přítomnosti násilí

Oběti domácího násilí často zažívaly brutální násilí, někdy i na úrovni systematického mučení, jehož důsledkem jsou vleklé psychické problémy a symptomy posttraumatické stresové poruchy, které jim výrazným způsobem zhoršují kvalitu života. Po útěku od agresora potřebují zajistit především bezpečí, základní fyziologické potřeby a psychickou stabilizaci.

16. únor 2014

Dobré místo pro život – místo, kde se bourají mezilidské bariéry

Dobré místo, jak říká předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život paní Věra Novotná, nemusí být jen v Olomouci, ale může být v každém městě, kde se lidé znají a kde chtějí konat dobro, aby bylo dobrým místem pro život.

13. únor 2014

ANKETA – POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

Na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz je ANKETA zjišťující, jak je nebo by mohl být využíván Malostranský hřbitov, jak jste spokojeni s jeho stavem atd.. Výsledek ankety je velice důležitý pro jeho záchranu.

13. únor 2014

Ramus – místo vzájemného setkávání a boření zažitých předsudků

RAMUS je místo společného setkávání lidí s postižením i bez něj, vzájemného obohacování i boření zažitých předsudků. RAMUS je mladé občanské sdružení, které vzniklo jako pravidelná setkávání mladých lidí s postižením i bez něj, na letních táborech. Postupně přibývaly a stále přibývají další aktivity. Hlavním posláním sdružení je bořit zažité předsudky a inspirovat ostatní, organizace i jednotlivce. Každý člověk s postižením i bez něj má co nabídnout, jde o vzájemné obohacení. RAMUS má unikátní cíl, být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.

12. únor 2014

Plyšáci se okoukají, dobré vztahy trvají a zážitky jsou napořád.

KLUCI Z DĚTSKÉHO DOMOVA POTŘEBUJÍ TVOJÍ PODPORU! Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů (LOM) a Múz dětem. Je jím podporována schopnost mladých mužů ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Projekt je v tuto chvíli podpořen Evropských sociálním fondem ČR Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.

12. únor 2014

Aranžování s lidmi s epilepsií

Podívejte se na fotoreportáž Ivana Navrátilíka z aranžování květin společně s lidmi s epilepsií, které se uskutečnilo v HUB Praha 11.2.2014.

11. únor 2014

DIA-HELP – pomoc pro malé diabetiky

DIA-HELP je občanské sdružení, které pomáhá dětem s diabetem mellitem a jejich rodičům. Občanské sdružení DIA-HELP vzniklo z iniciativy rodičů v Ústeckém kraji, jejichž děti mají diabetes mellitus. DIA-HELP pomáhá malým diabetikům i jejich rodičům a také pořádá pro malé neposedy různé akce, např. pravidelný bowlingový turnaj. Více informací mi prozradila paní Pavla Urbanová z občanského sdružení DIA-HELP.

9. únor 2014

Proč se paní Eva rozhodla sbírat víčka

Obrátila se na nás paní Eva, zda nevíme, kam s nasbíranými plastovými víčky. Rozhodla se oslovit i sousedy a pomoci tak Dominice, pro kterou se sbírají víčka v Bille na Florenci. V odpovědi jsem paní Evu současně požádala, aby nám napsala, proč se rozhodla víčka sbírat....

3. únor 2014

10 let s Životem bez bariér, o.s.

Život bez bariér,o.s. vás srdečně zve na akce, které pro tento rok připravil pro zdravotně postižené, seniory i širokou veřejnost. Přidejte se i vy!

29. leden 2014

Tříkrálová sbírka a vše kolem

Jelikož se každým rokem pořádá již několik let za sebou celonárodní charitativní akce tzv. Tříkrálová sbírka, rozhodla jsem se požádat o rozhovor hlavního koordinátora Jana Lušovského, který bydlí ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Je mu 27 let. Poslední 3 roky pracuje v Charitě na pozici pastoračního asistenta. Jeho zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké, ale je jmenován do Charity Valašské Meziříčí. Co všechno tato aktivita a činnost zahrnuje si můžete přečíst v rozhovoru, který jsem pro Vás připravila. Byla jsem sama zaskočena, co to všechno obnáší. Na této aktivitě si cením nejvíce toho, že je do něj zapojeno spousta dětí, ale také dospělých, kteří dělají užitečnou věc a navíc bez nároku za honorář. Naopak pro pocit radosti být užitečným a prospěšným.

27. leden 2014

Jak transparentně darovat?

Chceme darovat něco originálního, hodnotného, užitečného a hlavně krásného. Přemýšleli jste už někdy o tom stát se opravdovými dárci? Nebo dárcem udělat někoho blízkého, kdo svým jménem vytvoří radost někomu, kdo to opravdu potřebuje?

23. leden 2014

I s handicapem žije naplno - Bc. Lukáš Petr Tesař

Lukáš je mladý muž, který se narodil s vrozeným defektem levého předloktí. Je tedy jeden z těch lidí, kteří neměli možnost žít ani nepatrnou část svého života bez handicapu a naplno si vyzkoušet pro zdravé lidi některé naprosto běžné věci. Jeho chybějící předloktí pochopitelně nahrazuje protéza. Pokud potkáte Lukáše na ulici, tak ani nepostřehnete, že jde o handicapovaného člověka i když se od dětství musel s tímto handicapem potýkat. Podstatné je, že i přes svůj tělesný handicap „nestojí stranou“ a žije produktivní život plný pozitivního myšlení.

23. leden 2014

Festival MUSIC THERAPY I. pomohl Alexovi získat asistenčního psa

Na benefičním večeru MUSIC THERAPY I, který uspořádala Nadace Naše dítě ve spolupráci s Janem Bártou v pondělí 20. ledna 2014 v Malostranské besedě, se podařilo vybrat 80.251,- Kč. Výtěžek z hudebního minifestu půjde na výcvik asistenčního canisterapeutického psa pro malého Alexe. I my jsme se byli na festivalu podívat a ptali jsme se…

23. leden 2014

Vysokoškolská profesorka s rozvinutým sociálním cítěním

Ráda bych Vám představila vysokoškolskou profesorku Doc. PhDr. Janu Kutnohorskou, CSc., se kterou jsem spolupracovala na mezinárodním projektu a společně jsme se účastnili mezinárodní stáže v nizozemském Eindhovenu v organizaci Stichting De Boei. Tato žena mě, ale i mé kolegy a kolegyně, naučila různým věcem. Hlavně práci na narativním výzkumu. Jsem jí za to hodně vděčná. Tato žena se věnuje pedagogické práci několik desítek let. Je to povolání, které ji baví. Do školy chodí ráda. Vůbec si nedovede představit, že jednou přijde den, kdy do školy nepřijde. Pedagogika není jen o vědomostech. Je to také výchova ke slušnému chování, k morálce a k poskytování dobra. Je to celková kultivace člověka. Jejím pedagogickým krédem je, že spíše omluví neznalost než neslušnost. Ve své odborné práci se dlouhodobě věnuje vzdělávání a rovným příležitostem hendikepovaných. Mezi její koníčky patří četba, turistika a její byt.

18. leden 2014

Patroni pomáhají klukům z dětských domovů v začleňování do společnosti. Hledají se další

Liga otevřených mužů a o.s. Múzy dětem svým projektem Patron podporují schopnost kluků ze zařízení náhradní výchovy začlenit se do společnosti. „Mladé muže provázejí vyškolení a odborně koučovaní dobrovolníci, kteří jim jsou vzorem a pomáhají jim tak s nástrahami života. Máme za sebou úspěšný patronský rok a nyní hledáme další patrony,“ říká Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů. Zapojit do podpory se mohou muži, ale i ženy či firemní týmy.

15. leden 2014

České děti zachraňují malé syrské uprchlíky před mrazem

České „stonožkové“ děti sebraly skoro 20 tun oblečení pro uprchlé syrské děti postižené válečným konfliktem v jejich zemi.

15. leden 2014

Začala registrace na konferenci INSPO 2014

Informační a komunikační technologie usnadňující život lidem osobám se specifickými potřebami jsou tématem konference INSPO 2014, která se uskuteční v sobotu 15. března v Kongresovém centru Praha. Bude na ní představeno množství novinek určených pro lidi s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky nebo osoby po mozkové mrtvici.

15. leden 2014

Konference INSPO 2014

Čtrnáctý ročník konference pořádá BMI sdružení. Generálním partnerem je Nadace Vodafone, partnerem AutoCont CZ a odborným partnerem Teiresiás, středisko Masarykovy univertizy pro pomoc studentům se specifickými nároky. Konference se uskuteční v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha. Očekává se opět na tři sta účastníků.