"Podpořme darování kostní dřeně"

  • 27. 05. 2014
Policie České republiky zahájila v březnu letošního roku, ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, kampaň "Podpořme darování kostní dřeně", jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. Nyní se na podporu kampaně chystá řada koncertů Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Na podrobnosti jsme se zeptali kpt. Mgr. Bc. Zuzany Součkové z oddělení tisku a prevence Policejního prezidia.

Policie České republiky zahájila v březnu letošního roku, ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, kampaň "Podpořme darování kostní dřeně", jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. Nyní se na podporu kampaně chystá řada koncertů Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Na podrobnosti jsme se zeptali kpt. Mgr. Bc. Zuzany Součkové z oddělení tisku a prevence Policejního prezidia.

 
Proč právě podpora dárcovství kostní dřeně?
Jsme si vědomi potenciálu, který policie pro registr dárců kostní dřeně má. V současné době slouží u policie téměř 17 tisíc policistů a policistek ve věku do 35 let, kteří jsou tou nejvhodnější potenciální skupinou dárců dřeně. Chceme motivovat nebo alespoň přimět k zamyšlení co nejvíce těchto mladých, zdravých a silných jedinců k zápisu do registru. Naši kampaň máme postavenou na příbězích dárců z řad našich policistů a policistek, kteří právě prostřednictvím svého příběhu a svých zkušeností můžou pomoci motivovat a získat k registraci nové dobrovolníky.
 
Jaké jsou podmínky pro vstup do registru?
Kritérii pro zápis nových dobrovolníků do Českého národního registru dárců dřeně jsou: věk 18 až 35 let; dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti, ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka.
 
Jakou roli hrají koncerty Hudby Hradní stráže a Policie ČR v kampani?
Na podporu kampaně „Podpořme darování kostní dřeně“ se uskuteční od května do října letošního roku série 17 unikátních koncertů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velký dechový orchestr, který již více než šedesát let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky. Dosud hostovala v šestnácti státech Evropy, Mongolsku, Japonsku a USA, kde v roce 2002 provedla samostatný koncert ve slavné Carnegie Hall.

Kde všude budou probíhat, jaké skladby uslyšíme, na co dalšího se v rámci koncertů můžeme těšit?

Celý přehled koncertů, vč. data, času, místa konání a sólistů, je k dispozici na našich internetových stránkách kampaně www.policie.cz/kostnidren v kalendáři akcí. Posluchači se mohou těšit na slavné policejní hity jako Orchestrion, James Bond Thema, Četník v New Yorku, Goldeneye nebo další krásné písně Život je jen náhoda, Dívka v modrém, Byl by hřích. Tento nevšední kulturní zážitek podpoří svým zpěvem sólisté Ivana Brožová, Gabriela Urbánková, Tomáš Savka a Radek Bastl.

V průběhu koncertu se mohou do Registru dárců kostní dřeně zaregistrovat jen policisté nebo se může připojit i veřejnost? Jak bude registrace na místě probíhat?
Na koncert zveme nejen příznivce krásné hudby, ale především ty, kteří nejsou lhostejní v pomoci zachránit něčí život. Svou účastí na koncertech můžete podpořit nejen kampaň „Podpořme darování kostní dřeně“, ale také můžete být motivováni k přihlášení do Českého národního registru dárců dřeně. Každý přihlášený dobrovolník je nadějí pro nemocné, jejichž poslední šancí na život je transplantace kostní dřeně. S každým novým přihlášeným dobrovolníkem se tyto šance zvětšují. Na každém koncertě bude přítomen lékař nebo pracovník blízkého náběrového centra, který bude případným zájemcům podávat odborné informace k problematice dárcovství kostní dřeně a samotné registraci. Na vybraných koncertech bude také mobilní odběrové pracoviště, kde se případní zájemci mohou nechat zaregistrovat okamžitě.
 
Jak registrace probíhá, kolik zabere času?
Zvláštní požadavky, kromě výše uvedených kritérií, nejsou. Samotná registrace zabere zhruba 10 min. času strávených vyplněním krátkého dotazníku, kdy zájemce vyplní potřebné osobní údaje a odpovědi na několik málo otázek týkajících se zdravotního stavu, a odebráním 2ml krve.

Pokud se někdo koncertu nemůže zúčastnit, ale do registru by rád vstoupil, jak má postupovat? 
Dárcovská a náběrová centra jsou přístupná po celé České republice. Konkrétní centrum, vč. kontaktních údajů naleznete na http://www.kostnidren.cz/registr/kontakty/darcovska-centra.php.
Stačí v uvedené hodiny přijít, vyplnit dotazník a nechat si odebrat ampulku krve.