Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


3. prosince 2014

Rozhovor z léčebny: Práce psychologa v psychiatrické léčebně Opava

"Pořád ještě kolem psychických poruch, zejména psychotických diagnóz, panuje spousta špatných a zkreslených informací a ani osvěta ve sdělovacích prostředcích není na patřičné úrovni. Často je to spíš honba za různými senzacemi..."

3. prosince 2014

Jak se točil dokument o dobrovolnictví

Tento článek nebude ani tak o veselých příhodách z natáčení, jako o sdílení radosti z toho, že se dobrovolnictví, jako způsobu vidění světa a žití významných společenských hodnot, dostalo mediální pozornosti. Jsme rádi, že jsme s Tamjdemem mohli být u toho.

3. prosince 2014

MODRÉ DVEŘE OTEVŘELY NEJVĚTŠÍ ŽIVÝ BETLÉM VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Terapeutické centrum Modré dveře otevřelo v Kostelci nad Černými lesy největší živý betlém ve Středočeském kraji a symbolicky tak zahájilo adventní čas. Součástí expozice jsou i živá zvířátka, která zde mohou děti obdivovat až do 6. ledna, příchodu Tří králů. Malí i velcí si na místě mohou prohlédnout také výstavu betlémů, která zahrnuje 44 krásných historických kousků a jen první den ji během několika málo hodin shlédlo na 500 návštěvníků.

3. prosince 2014

NA GALAVEČERU BYLI OCENĚNI DOBROVOLNÍCI, ODPOVĚDNÉ FIRMY I NEZISKOVKY

Pardubice – 2. 12. 2014 Koalice nevládek Pardubicka, jež je partnerským sdružením 22 neziskových organizací ocenila již počtvrté společně s Pardubickým krajem, Europe Direct a Rytmus Chrudim, o. p. s. záslužné aktivity dobrovolníků, společensky odpovědných firem a neziskových organizací z Pardubického kraje. Slavnostní galavečer byl proto i připomenutím mnoha inspirativních příběhů pomoci druhým.

28. listopadu 2014

Kouzelný zvoneček

V OC Olympia v Teplicích mejí Ježíškové otevřené dveře. Radost mohou udělat dětem z Dětského domova Krupka.

27. listopadu 2014

Spolu do zaměstnání - podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají. Jednotlivé projekty kopírují postup dětí přes ústavní výchovu (Kousek domova - sociálně terapeutické pobyty), přípravu na odchod (Spolu o krok dále - tréninkový byt a doprovázení) až k jejich stavění na vlastní nohy mimo ústav (Spolu do zaměstnání). V další fázi nabízí podporu rodinám v tíživé sociální situaci, které jsou například odebráním dítěte do ústavní péče ohroženy (Spolu v rodině). Podporu nabízí také rodinám pěstounským.

27. listopadu 2014

Den otevřených dveří ACORUSu – domácí násilí očima dítěte

Jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv je násilí na ženách. Podle Světové zdravotnické organizace má 35 % žen zkušenost s nějakou formou fyzického násilí, nejčastěji ze strany svého partnera. Tuto skutečnost připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách, vyhlášený OSN na 25. listopadu.

26. listopadu 2014

Je na čase sundat si holiny a odpočívat

Když jsme v únoru plánovali dobrovolnické projekty Tamjdemu na celý nastávající rok 2014, nenapadlo nás, že se vedle mnoha Víkendovek, workcampů a spolupráce se zajímavými lidmi a neziskovými organizacemi, podaří ještě další skvělé věci, např., že rozjedeme radiový pořad a že o Tamjdemu Česká televize natočí dokument. Za Tamjdem, o.p.s. Markéta Votavová Od března roku 2015 se těšíme opět na viděnou!

26. listopadu 2014

Rozhovory z léčebny: s psychoterapeutkou Ivanou Džemlovou

Jelikož jsem se ocitla po dlouhých 13. letech boje s duševní nemocí v psychiatrické léčebně v Opavě, kde jsem byla poprvé v životě, rozhodla jsem se požádat o rozhovor psychoterapeutku paní Ivanu Džemlovou z oddělení 17B. Rozhovory dělám totiž nejraději. Je to moje nejlepší terapie – terapie psaním a setkáváním se s příjemnými lidmi.

24. listopadu 2014

Pomozte zachránit Hmateliér!

Darujte zážitkový workshop „Potmě“, kde si můžete hmatové modelování vyzkoušet s klapkami na očích pod vedením nevidomých lektorek. Pomůžete zachránit Hmateliér. Ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé je pracoviště zřizované sdružením Okamžik, kde se nevidomí učí vytvářet dekorativní a užitné předměty z šamotové hlíny. V této chvíli nemají na provoz v příštím roce žádné finanční prostředky!

24. listopadu 2014

Výtěžek benefičního turnaje letos trhl rekord

Třetí dějství benefičního turnaje v plážovém volejbale Vyber si, vydraž si, zahraj si předčilo očekávání, vyneslo téměř jednou takovou částku, jako oba předchozí ročníky dohromady. Centrum Anabell a Hospic svaté Hedviky si tak rozdělí téměř 335 tisíc korun. Turnaj, za nímž stojí plážový volejbalista Martin Tichý, se odehrál v pondělí 17. listopadu na písku pražského Beachklubu Pankrác, o den dříve mu předcházela večerní dražba v Music Clubu Theatro.

24. listopadu 2014

Byli jednou dva bratři

Pojďte se Smíškem napsat vánoční příběh, který bude končit větou „…a tak jsme rozzářili oči 81 dětem“.

21. listopadu 2014

Exkurze projektu Roz(h)led

Zdemar, Google, Ford Homolka, domov seniorů, veterinární klinika ... mají společný Roz(h)led.

21. listopadu 2014

25. listopad - Mezinárodní den proti násilí na ženách

Podle Světové zdravotnické organizace má 35 % žen osobní zkušenost s nějakou formou fyzického a/nebo sexuálního násilí, každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o něj, více než 600 milionů žen žije v zemích, kde není domácí násilí trestným činem. To připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách, který OSN vyhlásilo na 25. listopad. Sdružení ACORUS při této příležitosti pořádá Den otevřených dveří v poradně pro oběti domácího násilí.

21. listopadu 2014

Když si nevíte rady s péčí o seniora...

Péče o starého člověka je mnohdy velmi náročná. Kam se obrátit, když ji přestáváme zvládat? Nejsnazší je kontaktovat přímo středisko nebo centrum v místě bydliště, které se na péči o seniory zaměřuje. Ne vždy se člověk setká se vstřícným přístupem. Ze zákona je ovšem s touto problematikou povinna poradit každá sociální pracovnice v domově pro seniory, dokonce i po telefonu a anonymně.

19. listopadu 2014

Česká unie neslyšících nabízí přepis mluvené řeči online

I osoby se sluchovým postižením se dostávají do situací, kdy je nezbytná komunikace s úřady, lékaři, nebo potřebují třeba jen poradit v běžné situaci – zeptat se na cestu, koupit si jízdenku na vlak… Pro ohluchlé či nedoslýchavé osoby je optimálním řešením simultánní přepis mluvené řeči online. Tuto službu nabízí Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících (CZSP ČUN).

18. listopadu 2014

Naše cesta

Naše cesta je název zážitkové akce, která umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si na vlastní kůži nástrahy a bariéry, které denně zažívají vozíčkáři, nevidomí i lidé s postižením sluchu. Akce probíhá pod záštitou ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a je součástí kampaně chodicilide.cz, která už od roku 2010 usiluje o změnu postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Návštěvníci si až do 30. listopadu mohou zdarma v Křižíkově pavilonu B na Výstavišti v Holešovicích v Praze 7 vyzkoušet život se zdravotním postižením na vlastní kůži.

18. listopadu 2014

Festival Mluvící ruce

Uvědomila jsem si, že mají lepší výrazové prostředky, lépe vyjadřují emoce než my, kteří používáme hlas. Znakový jazyk není pouze pohyb rukou, lidé se ztrátou sluchu hovoří celým tělem včetně obličejové mimiky. Jejich svět je tichý, ale bohatý. Škoda, že není více akcí, na kterých mohou lidé se sluchovým postižením předvést své umění a ukázat nám bohatství kultury neslyšících.

13. listopadu 2014

Jíme proto, abychom mohli sportovat - Prague Beach Team podporuje Centrum Anabell

„Jíme proto, abychom mohli sportovat“ nebo „Sportujeme, abychom mohli jíst“? Jak tenká je hranice mezi těmito dvěma tvrzeními si uvědomují v pražském klubu plážového volejbalu Prague Beach Team, a proto se rozhodli systematicky podporovat Centrum Anabell, které pomáhá osobám s poruchou příjmu potravy.

10. listopadu 2014

Vybarvi se!

Dům tří přání spustil projekt „VYBARVI SE“ na portálu www.nakopni.me. Společně s organizací, která pomáhá ohroženým dětem, si můžete zakoupit nebo vlastnoručně vyrobit vánoční dekorace, získat autorem podepsaný exkluzivní kalendář 2015, do kterého zapůjčil obrazy Theodor Pištěk. Můžete být však i při tom, kdy se bude prodej kalendáře slavnostně zahajovat.