Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


25. únor 2014

Spolu do zaměstnání - projekt, který pomáhá již druhým rokem

Projekt je určen pro mladé od 17 do 26 let, kteří po odchodu z dětského domova, diagnostického či výchovného ústavu hledají práci na území Hlavního města Prahy.

25. únor 2014

Sbírka na pomoc Ukrajině

Nepokoje na Ukrajině si vyžádaly mnoho obětí, nejen na životech. Mnozí lidé jsou zranění, mnozí se díky nepokojům ocitly v nouzi a potřebují pomoc. Česká katolická Charita se snaží těmto lidem pomoci.

23. únor 2014

Dětský bazárek v Obchodním centru Šestka

Máte doma oblečení, botičky, hračky a další věci, které vaše ratolesti již nepoužívají? Přijďte do Dětského bazárku tyto věci prodat, vyměnit nebo darovat projektu „Podpora matek s dětmi“. Darováním věcí, které již vaše děti nepoužívají, můžete pomoci dětem, které tyto věci potřebují. Projekt „Podpora matek s dětmi“ se koná pod záštitou Armády spásy. Armáda spásy pomáhá matkám, které jsou v tísni, aby jejich dítka mohla zůstat u nich a nebyla umístěna do výchovného ústavu.

23. únor 2014

Projekt Šance – šance pro děti ulice

Projekt Šance je vlastně taková alternativní/náhradní rodina. Klienty doprovázíme k lékařům, na úřady, na nákupy – vedeme je k finanční gramotnosti, pomáháme jim s bydlením, s prací. V Domě Šance v rodinné atmosféře u slavnostního stolu oslavujeme narozeniny. Navštěvujeme pravidelně kulturní a společenské akce, koncerty HAMU, divadelní představení, výstavy v Galerii Rudolfinum, ZOO, chodíme na výlety. Snažíme se vytvořit atmosféru funkční rodiny. Mluvíme s nimi vážně i nevážně, a klienti dobře vědí, že nám na nich záleží, ale jsou věci, které nahradit nejde. Musí se naučit žít se svojí minulostí tak, aby je nestrhávala ke dnu, musí vědět, že každý člověk, nejen oni, mívá těžká období. Snažíme se ukazovat jim, z jakých hodnost lze v životě čerpat a jak se s handicapy vyrovnávat.

20. únor 2014

Znakuji, tedy jsem

Znakuji, tedy jsem je akce pořádaná obecně prospěšnou společností Agentura pro neslyšící ve spolupráci s Tichou kavárnou. Jedná se o každoroční oslavu znakového jazyka, zvanou též slavnost světel, dne 19.2 2014 pořádanou již podruhé. Symbolikou této akce je světlo a ruce, nezbytné prostředky pro komunikaci neslyšících.

19. únor 2014

Nově založené pražské občanské sdružení Palas Athéna má odvážnou vizi i poslání

Projekt občanského sdružení Palas Athéna má jako hlavní úkol nabízet komplexní poradenství v oblasti marketingu pro neziskovou sféru. Reaguje tak na situaci na trhu pro neziskový sektor, kde začíná být po těchto službách poptávka.

19. únor 2014

Víkendovky v českých neziskových organizacích právě odstartovaly!

Tamjdem působí v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. Svou činností a aktivním přístupem pomáhá českým neziskovým organizacím a přispívá k jejich rozkvětu. Kam se chystají v nejbližší budoucnosti?

17. únor 2014

Asistence – pomoc při překonávání bariér

Máme za sebou stovky jízd v projektu Jedeme v tom s vámi s politiky, známými osobnostmi, studenty, dalšími zájemci. Máme za sebou velké petiční akce, organizujeme happeningy v ulicích města, debaty s politiky, vytváříme krátké filmy a promítáme je veřejnosti, motivujeme lidi okolo nás. Pár let práce nás všechny ještě čeká, ale věříme, že to má smysl a to nás posiluje.

16. únor 2014

ACORUS– pomoc začít nový život bez přítomnosti násilí

Oběti domácího násilí často zažívaly brutální násilí, někdy i na úrovni systematického mučení, jehož důsledkem jsou vleklé psychické problémy a symptomy posttraumatické stresové poruchy, které jim výrazným způsobem zhoršují kvalitu života. Po útěku od agresora potřebují zajistit především bezpečí, základní fyziologické potřeby a psychickou stabilizaci.

16. únor 2014

Dobré místo pro život – místo, kde se bourají mezilidské bariéry

Dobré místo, jak říká předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život paní Věra Novotná, nemusí být jen v Olomouci, ale může být v každém městě, kde se lidé znají a kde chtějí konat dobro, aby bylo dobrým místem pro život.

13. únor 2014

ANKETA – POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

Na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz je ANKETA zjišťující, jak je nebo by mohl být využíván Malostranský hřbitov, jak jste spokojeni s jeho stavem atd.. Výsledek ankety je velice důležitý pro jeho záchranu.

13. únor 2014

Ramus – místo vzájemného setkávání a boření zažitých předsudků

RAMUS je místo společného setkávání lidí s postižením i bez něj, vzájemného obohacování i boření zažitých předsudků. RAMUS je mladé občanské sdružení, které vzniklo jako pravidelná setkávání mladých lidí s postižením i bez něj, na letních táborech. Postupně přibývaly a stále přibývají další aktivity. Hlavním posláním sdružení je bořit zažité předsudky a inspirovat ostatní, organizace i jednotlivce. Každý člověk s postižením i bez něj má co nabídnout, jde o vzájemné obohacení. RAMUS má unikátní cíl, být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.

12. únor 2014

Plyšáci se okoukají, dobré vztahy trvají a zážitky jsou napořád.

KLUCI Z DĚTSKÉHO DOMOVA POTŘEBUJÍ TVOJÍ PODPORU! Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů (LOM) a Múz dětem. Je jím podporována schopnost mladých mužů ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Projekt je v tuto chvíli podpořen Evropských sociálním fondem ČR Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.

12. únor 2014

Aranžování s lidmi s epilepsií

Podívejte se na fotoreportáž Ivana Navrátilíka z aranžování květin společně s lidmi s epilepsií, které se uskutečnilo v HUB Praha 11.2.2014.

11. únor 2014

DIA-HELP – pomoc pro malé diabetiky

DIA-HELP je občanské sdružení, které pomáhá dětem s diabetem mellitem a jejich rodičům. Občanské sdružení DIA-HELP vzniklo z iniciativy rodičů v Ústeckém kraji, jejichž děti mají diabetes mellitus. DIA-HELP pomáhá malým diabetikům i jejich rodičům a také pořádá pro malé neposedy různé akce, např. pravidelný bowlingový turnaj. Více informací mi prozradila paní Pavla Urbanová z občanského sdružení DIA-HELP.

9. únor 2014

Proč se paní Eva rozhodla sbírat víčka

Obrátila se na nás paní Eva, zda nevíme, kam s nasbíranými plastovými víčky. Rozhodla se oslovit i sousedy a pomoci tak Dominice, pro kterou se sbírají víčka v Bille na Florenci. V odpovědi jsem paní Evu současně požádala, aby nám napsala, proč se rozhodla víčka sbírat....

3. únor 2014

10 let s Životem bez bariér, o.s.

Život bez bariér,o.s. vás srdečně zve na akce, které pro tento rok připravil pro zdravotně postižené, seniory i širokou veřejnost. Přidejte se i vy!

29. leden 2014

Tříkrálová sbírka a vše kolem

Jelikož se každým rokem pořádá již několik let za sebou celonárodní charitativní akce tzv. Tříkrálová sbírka, rozhodla jsem se požádat o rozhovor hlavního koordinátora Jana Lušovského, který bydlí ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Je mu 27 let. Poslední 3 roky pracuje v Charitě na pozici pastoračního asistenta. Jeho zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké, ale je jmenován do Charity Valašské Meziříčí. Co všechno tato aktivita a činnost zahrnuje si můžete přečíst v rozhovoru, který jsem pro Vás připravila. Byla jsem sama zaskočena, co to všechno obnáší. Na této aktivitě si cením nejvíce toho, že je do něj zapojeno spousta dětí, ale také dospělých, kteří dělají užitečnou věc a navíc bez nároku za honorář. Naopak pro pocit radosti být užitečným a prospěšným.

27. leden 2014

Jak transparentně darovat?

Chceme darovat něco originálního, hodnotného, užitečného a hlavně krásného. Přemýšleli jste už někdy o tom stát se opravdovými dárci? Nebo dárcem udělat někoho blízkého, kdo svým jménem vytvoří radost někomu, kdo to opravdu potřebuje?

23. leden 2014

Festival MUSIC THERAPY I. pomohl Alexovi získat asistenčního psa

Na benefičním večeru MUSIC THERAPY I, který uspořádala Nadace Naše dítě ve spolupráci s Janem Bártou v pondělí 20. ledna 2014 v Malostranské besedě, se podařilo vybrat 80.251,- Kč. Výtěžek z hudebního minifestu půjde na výcvik asistenčního canisterapeutického psa pro malého Alexe. I my jsme se byli na festivalu podívat a ptali jsme se…