Experimentální zahrada pod Blaníkem

  • 16. 06. 2014
Experimentální zahrada pod Blaníkem
Jsme o.s. Přátelé bájné hory Blaník, od roku 2010 se staráme o ochranu přírody, o rozvoj turistky a kultury na Podblanicku. Rádi bychom založili kombinované experimentální centrum pod Blaníkem, které by se rozkládalo na skoro 2 hektarech půdy a jehož cílem je nejen vrátit krajině původní tvář, ale hlavně dodat kulturní funkci.

 

Experimentální zahrada pod Blaníkem spustila nový projekt, pokud Vás zaujal, prosíme o podporu
https://www.hithit.com/cs/project/607/bylinna-zahradka-nasich-prababicek

 

Rádi bychom založili kombinované experimentální centrum pod Blaníkem, které by se rozkládalo na skoro 2 hektarech půdy a jehož cílem je nejen vrátit krajině původní tvář, ale hlavně dodat kulturní funkci – celý projekt bude založen na dobrovolnické aktivitě účastníků, kteří budou moci zadarmo využívat všech produktů a služeb, které experimentální centrum bude v budoucnosti nabízet. Vše záleží na tom, co společnou silou dokážeme a do čeho se budeme chtít pustit. Podrobnější informace o budoucím centru najdete na našich webovkách v sekci plány. http://www.experimentalnizahrada.cz/clanky/plany.html

Základním stavebním kamenem centra má být BYLINNÁ ZAHRADA NAŠICH PRABABIČEK: o min. výměře 500 m2 bude obsahovat různorodou směs původních rostlin pěstovaných na venkově (hlavně na Podblanicku), několik včelích úlů , ohniště a hliněnou pec na chleba. Bude zde ukázková setba obilí, pohanky, brambor, místních druhů zeleniny, léčivých i jedlých bylinek a kytiček. Záhonky budou vyvýšené, kamenné i proutěné. V části zahrádky bude umístěno ohniště s posezením a středověká pec na chleba. Bylinná zahrada bude obhospodařovaná bez chemických postřiků, čistě na přírodní bázi, o zahradu se budou starat a její produkty zdarma využívat dobrovolníci, jejich děti a případně školní a předškolní výlety. Na zahradě se budou pořádat různé workshopy, např.: na téma přírodní pěstování a zpracování léčivých bylinek, zpracování včelích produktů, zavařování bez chemie, zpracování ovoce, aj. Každý z pravidelných dobrovolníků bude mít možnost si vybrat vlastní část prababiččiny zahrady a o tu se dle svých možností starat, s tím, že úroda je jeho vlastní.

... a ještě něco navíc

protože v těchto místech loví čáp černý, plánujeme zde vytvořit veřejně přístupnou monitorovací stanici.

a to není všechno ....

dále plánujeme vybudovat koutek historie /experimentální archeologie: takovou malou vesnickou ZOO, která bude umístěna v kopiích původních keltských přístřešků a zároveň zde budou v jedné či více „chatrčí“ ukázky starých řemesel a způsobů původního vaření v přírodě (tavení a tepání železa, výroba dřevěného uhlí v milíři, výroba keramiky z rybničního jílu, zpracování lnu či konopí, zpracování kožešin, přípravna na výrobu mouky, zemní udírna, vaření v zemi a na horkých kamenech, sušírna masa, aj). Toto místo bychom rádi postupně vystavěli formou dobrovolnických workshopů a společných akcí, stejně tak by se postupně rozvíjel i počet nabízených aktivit, ukázek prací a počet staveb.

Kdo jsme?

Jsme o.s. Přátelé bájné hory Blaník, od roku 2010 se staráme o ochranu přírody, o rozvoj turistky a kultury na Podblanicku. Již čtvrtým rokem pořádáme veřejnou akci pro rodiny s dětmi: Jarní úklid hory Blaník, na které pravidelně likvidujeme nepořádek z lesa a z malých černých skládek po okolí. Dále se snažíme o výsadbu nové doprovodné zeleně: založili jsme biocentrum - remízek s malým ovocným sadem o rozloze skoro 3000 m2, dále jsem vybudovali dvě malé tůně s mokřady, které slouží nejen jako příjemné výletní posezení - vhodné pro rodiny s dětmi, ale zároveň i jako napajedlo lesní zvěře a hnizdiště ptáků. Vše podnikáme za podpory přátel sdružení a jejich dětí, pro které děláme doprovodné akce: tematické dětské dny a malé nejen výtvarné soutěže. Mezi naše další aktivity patří dobrovolnické projekty: Guerilla cleaning, facebookový projekt Rady našich prababiček a Experimentální zahrada pod Blaníkem.

Prostě se snažíme přinést trochu města na vesnici a zároveň městu ukázat původní život vesnice.

 

Karolina Joskova