Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


16. května 2022

Tichá linka na radnici Prahy 13

Městská část Praha 13 své služby rozšířila o Tichou linku. Občané s vadami sluchu nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do znakové řeči nebo přepis mluvené řeči do textu. Úřad, který je plně bezbariérový pro osoby se sníženou pohyblivostí, se tak stal bezbariérovým i pro osoby se sluchovým postižením.

16. května 2022

Praha 13 se opět zapojila do Dne proti rakovině

Městská část Praha 13 se zapojila do 26. ročníku Českého dne proti rakovině. Před radnicí měli místní obyvatelé možnost podpořit tento projekt zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského, letos s fialovou stužkou a podpořit tak boj proti rakovině, stejně jako v předchozích letech.

16. května 2022

Seznamování lidí s duševním onemocněním: Mnohdy strastiplná cesta k naplnění naprosto přirozené tužby

Obavy z odmítnutí kvůli své nemoci nebo stud ze svého duševního onemocnění. To jsou hlavní strasti lidí s psychickými problémy, kteří se chtějí seznámit. Přispívá tomu i fakt, jak je duševní onemocnění vnímáno společností. Podle některých odborníků je na něj často pohlíženo jako na stigma nebo tabu. Přitom podle odhadů Národního ústavu duševního zdraví z loňského roku téměř každý třetí dospělý člověk trpí některou formou duševního onemocnění.

16. května 2022

Informace o produkci Portálu

Nabídka knih z nakladatelství Portál.

2. května 2022

Tisková zpráva z tiskové konference - Nadační fond Sudička

Stalo se neskutečné. Nadačnímu fondu Sudička včele s jeho ředitelkou a zakladatelkou Hanou Ulmanovou se podařilo sehnat lékařský přístroj Flare meter pro pacienty s oční vadou zvanou uveitida, který pomáhá lékařům přesně monitorovat intenzitu nitroočního zánětu.

20. dubna 2022

Knižní novinky

Informace o produkci Portálu.

19. dubna 2022

KDYŽ SE STANE TOUHA POMÁHAT DRUHÝM ŽIVOTNÍM KRÉDEM

Dobrovolnice Renáta stihla za 21 let svého života udělat pro dobro jiných možná více než kdokoliv z nás za celý život. Ona sama však skromně tvrdí, že na cestě dobrovolnictví je teprve na začátku.

2. dubna 2022

NEJLEPŠÍM FILMEM MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE JEDNOHO SVĚTA 2022 JE DOKUMENT DŮM Z TŘÍSEK O DĚTSKÉM DOMOVĚ NA VÝCHODNÍ UKRAJIN

Po dvou letech se do kin navrátili nejen diváci a divačky, ale i porotkyně a porotci, kteří vybírali ty nejlepší dokumentární snímky 24. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Vyhlášení oceněných filmů proběhlo 31. března od 19:00 ve velkém sále kina Lucerny. Porotci soutěžních kategorií rokovali nad více než třiceti filmy v kategoriích Mezinárodní soutěž, Česká soutěž a Máte právo vědět. Festival čtvrtečním vyhlášením završil svou pražskou část, která nabídla více než 150 projekcí a debat s tvůrci a tvůrkyněmi a odborníky a odbornicemi. Ve vybraných regionech festival trvá až do 2. dubna. Ty nejlepší dokumenty z letošního ročníku budou od 3. do 17. dubna ke zhlédnutí na platformě Jeden svět online.

2. dubna 2022

Tulipánový měsíc přinesl jaro i naději – již po desáté

Praha 1. 4. 2022 S koncem března končil i 10. ročník Tulipánového měsíce. Ten přivolával s jarem i naději pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Podařilo se i letos něco nového? Ano, rozkvetlo přes 34 onkologických pracovišť v 18ti nemocnicích, zapojilo se téměř 6 tisíc dětí i dospělých. Hlavně se ale změnilo něco uvnitř mnoha lidí – jejich zážitky o tom vyprávějí.

31. března 2022

Knižní novinky

Yalom, LaBerge, Jensen, Kabat-Zinn

29. března 2022

Personální obměnu vedoucí pozice protidrogové politiky vítají i odborníci z neziskového sektoru

Praha, 29.3.2022 - Česká asociace streetwork vítá návrat Jindřicha Vobořila na místo národního protidrogového koordinátora. Jeho odborným konzultantem bude bývalý vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík, který bude o důležitých bodech české protidrogové politiky mluvit tento čtvrtek na diskuzním setkání ČAS od ČASU pořádaném v Knihovně Václava Havla.

28. března 2022

AŽ NA SEDM MÍST SE ROZŠIŘUJE PROJEKT KONTAKTNÍCH MÍST PRO ONLINE NÁVŠTĚVY ODSOUZENÝCH VĚZEŇSKÉ SLUŽBY A AOOV

NOVÁ KONTAKTNÍ MÍSTA POKRÝVAJÍ ZEJMÉNA VYLOUČENÉ LOKALITY
Praha, 28. března 2022: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a Vězeňská služba ČR rozšiřují společný projekt kontaktních míst pro online návštěvy odsouzených do pěti nových lokalit. Ke stávajícím kontaktním místům na Praze 8 a v Chodově u Karlových Varů nyní nově přibývají kontaktní místa v Bohumíně, Brně, Olomouci, Sokolově a Stráži pod Ralskem. Všechna kontaktní místa se nacházejí na pobočkách členských organizací AOOV. Výběru nových lokalit předcházel průzkum zájmu o tuto službu mezi lidmi s trestní minulostí a ve výkonu trestu. Cílem projektu je udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených, což je jedním z předpokladů pro úspěšné začlenění osob po propuštění z výkonu trestu zpět do společnosti. Projekt tak přispívá ke snížení vysoké recidivy v České republice, která je dlouhodobě velmi vysoká. Až 70 % odsouzených se do věznice znovu vrací.

26. března 2022

Dobrovolníkům ADRA v Ostravě, kteří pomáhají zvládat uprchlickou vlnu, patří velký obdiv

Ostravští dobrovolníci ADRA pomáhají ukrajinským uprchlíkům od prvních dnů válečného konfliktu na Ukrajině. Těch, kteří už jsou v terénu nebo jsou připraveni pomáhat, je už více než 800!

25. března 2022

Přihlaste se do Grow with Google Academy for NGOs

Impact HUB ve spolupráci s Grow with Google i letos otevřeli přihlášky do vzdělávacího programu Grow with Google Academy for NGOs. Akademie je přístupná jak českým, tak slovenským neziskovým organizacím a proběhne online - připojit se můžete odkudkoliv.

14. března 2022

Pomoc Ukrajině

Ptáte se nás na pomoc uprchlíkům, proto přidáváme pár odkazů, kam se obrátit:

14. března 2022

Dobrovolníci ADRA v Ostravě pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny

Ostrava, 14. 3. 2022 – Ostrava jako krajské město zaznamenává v posledních dnech příliv lidí prchajících před válečným konfliktem z Ukrajiny. Při zvládání uprchlické vlny pomáhají dobrovolníci ADRA v Ostravě všude tam, kde je to aktuálně zapotřebí, například při provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) na Černé louce, ale i na Hlavním nádraží v Ostravě či na sběrném místě materiální pomoci na Wattově ulici.

14. března 2022

Zapoj se do pomoci českým neziskovkám skrze dobrovolnické víkendové akce

Tamjdem s dobrovolníky každý rok pomáhá neziskovkám po celém Česku. O pomoc s manuální prací se na nás i letos obrátilo už 15 organizací, a tak postupně plníme víkendy dobrovolnickými akcemi. Vyber si z dosud naplánovaných opravdu pestrých dobrovolnických příležitostí tu svou.

2. března 2022

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO A MĚSTSKÉHO SOUDU O SRÁŽKÁCH Z PŘÍCHOZÍCH PLATEB NEUMOŽŇUJE SKUPINĚ LIDÍ VE VĚZNICÍCH POKRÝT ZÁKLADNÍ POTŘEBY

SYSTÉM SRÁŽEK NENÍ SPRAVEDLIVÝ ANI UDRŽITELNÝ
Praha, 2. března 2022: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) musí reagovat na situaci, která vznikla od 1. ledna 2022 na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 317/2017 a soudů nižších stupňů z loňského roku, kdy mohou být exekučně zabavovány veškeré příchozí platby odsouzených. U zadlužených lidí ve výkonu trestu tak dochází v mnoha případech k situaci, kdy je jim exekučně zabavován veškerý jejich příjem. Jde především o starobní a invalidní důchodce, kteří nejsou pracovně zařazení a dále ty, kteří jsou závislí na finanční pomoci blízkých.

2. března 2022

Nabídka knih z nakladatelství Portál

Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích, pracovní listy pro pacienty s afázií.

1. března 2022

Ministerstvo vnitra spustí web koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu

Pomoc pro občany Ukrajiny i online centrum koordinující nabídky pomoci. Díky nové internetové stránce www.nasiukrajinci.cz všichni, kteří chtějí konkrétně podpořit občany Ukrajiny, zjistí, kam mají pomoc směrovat a jaká podpora je potřeba. Stránka budu plně funkční v řádu dnů. Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech.