Poznejte nás

  • 11. 06. 2014
Poznejte nás
Sluch je důležitý pro získávání nových podnětů, poznatků i pro komunikaci s okolím. Život bez sluchu je těžký, avšak i svět ticha má své bohatství, svoji kulturu i svůj jazyk. Festival umělecké tvorby a kutury neslyšících s názvem Poznejte nás, který se konal dne 6.6 2014 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 dal všem účastníkům možnost nahlédnout do světa ticha.

Sluch je důležitý pro získávání nových podnětů, poznatků i pro komunikaci s okolím. Život bez sluchu je těžký, avšak i svět ticha má své bohatství, svoji kulturu i svůj jazyk. Festival umělecké tvorby a kutury neslyšících s názvem Poznejte nás, který se konal dne 6.6 2014 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 dal všem účastníkům možnost nahlédnout do světa ticha.

Nahlédnutí do světa ticha

Cílem festivalu Poznejte nás pořádaného Českou unií neslyšících bylo nejen ukázat kulturu i jazyk neslyšících, ale také pomoci bourat komunikační bariéry. Kdo se domnívá, že jazyk neslyšícího Čecha je čeština, mýlí se. Tuto skutečnost jsem zjistila během doprovodného workshopu, kde jsem měla možnost nahlédnout do tajů znakového jazyka. Do znakového jazyka jsou zapojeny nejen ruce, znakový jazyk je řeč celého těla. A nejen to, slovo není znázornění jednotlivých písmen pomocí prstové abecedy, i když ji neslyšící ovládají, ale každému slovu odpovídá speciální neverbální vyjádření. Je to stejné, jako když se někdo učí cizí jazyk. Pod vedením instruktorů znakového jazyka, Báry a Michala jsem se naučila několik málo základních výrazů znakového jazyka. Bylo možné si také koupit pexeso se základními výrazy ve znakovém jazyce a tím se více seznámit se znakovým jazykem a zároveň přispět na potřeby neslyšících. Průvodci světem ticha byli kromě instruktorů znakového jazyka Báry a Michala také organizátoři v informačním stánku.

 

 

 Je známé, že Česká unie neslyšících pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost a poskytuje neslyšícím služby tlumočníka. To by však bylo velmi málo, proto jsem se zeptala organizátorů v informačním stánku, jaké další akce pořádá Česká unie neslyšících. „Tento festival organizujeme poprvé, pokračováním tohoto festivalu je festival Pojďte k nám, který se koná 21.6 v Letňanech. Na tomto festivalu bude finále soutěže Hledáme tiché talenty“, sdělila mi jedna z organizátorek. Dozvěděla jsem se, že předmětem této soutěže jsou hodnotné ceny, nikoli možnost uplatnit se jako herec nebo tanečník. Česká unie neslyšících podporuje uměleckou tvorbu neslyšících, projekt Mluvící ruce je přehlídkou této tvorby. Jedná se nejen o divadelní představení ve znakovém jazyce, ale také o storytelling, tj. vyprávění příběhu ve znakovém jazyce, zpěv ve znakovém jazyce, akrobacii.

Semifinále soutěže Hledáme tiché talenty, které se konalo v rámci festivalu Poznejte nás, bylo ukázkou storytellingu i poezie ve znakovém jazyce. Měla jsem možnost obdivovat nejen umění a talent soutěžících, ale i pestrost znakového jazyka. Kromě vystoupení soutěžících byl pro všechny účastníky připraven bohatý program, na kterém nechyběly orientální tance, flamenco, krasojízda, vystoupení šermířů aj. Festival byl zakončen dražbou obrazů, výtěžek z dražby byl věnován na potřeby neslyšících. Z festivalu jsem si odnesla nejen skvělý kulturní zážitek, ale i poznání pestrosti znakového jazyka a také cenné informace jak komunikovat s neslyšícími.

Na reportáž se můžete podívat zde:

 

Zásady komunikace s neslyšícími

Při komunikaci s neslyšícími je ideální znát znakový jazyk. S neslyšícím se můžeme domluvit i pokud znakový jazyk neovládáme, je však třeba dodržet následující zásady:

Než neslyšícího oslovíme, je třeba ho nejprve jemným dotykem upozornit, že s ním chceme hovořit.

K neslyšícímu stojíme čelem, nepodpíráme si bradu ani nezkarýváme tvář. Neslyšící musí vidět naše rty, aby mohl dobře odezírat.

Je třeba dbát na to, aby prostor byl dobře osvětlený, špatné osvětlení ztěžuje neslyšícímu odezírání.

Vyjadřujme se stručně, jasně, volme známá slova a jednoduché věty. Znakový jazyk je sice bohatý, avšak pro nás je to cizí jazyk, stejně jako je čeština cizí jazyk pro neslyšícího.

Nehovořme ani rychle, ale ani neslabikujme. Hovořme plynule a pečlivě artikulujme.

Nekřičme, naopak mluvme bez hlasu, bude se nám lépe artikulovat.

Znalost prstové abecedy je výhodou, neslyšící ji ovládají.

Tužka a papír nám pomohou usnadnit komunikaci s neslyšícími, ale pořád mějme na paměti, že mateřštinou pro neslyšícího není čeština, ale znakový jazyk. Proto je třeba používat známá slova a jednoduché věty.

Během rozhovoru se ujišťujme, že nám neslyšící rozumí. Při ujišťování buďme taktní, naše ujišťování nemá působit dojmem jako kdyby byl neslyšící méně chápavý jedinec.

Pokud je přítomen tlumočník, hovořme s neslyšícím a ne s tlumočníkem. Tlumočník nevyřizuje vzkazy, ale překládá z češtiny do znakového jazyka a naopak.

Prezentace České unie neslyšících                                   Reportáž z festivalu Mluvící ruce

 

Pokud chcete více nahlédnout do světa ticha a poznat bohatství znakového jazyka i kulturní specifiku neslyšících, nenechte si ujít akci Mluvící ruce, která se bude konat letos na podzim. Přesné datum zatím není známé, doporučuji sledovat webové stránky České unie neslyšících www.cun.cz. Na těchto stránkách se můžete dozvědět také o České unii neslyšících, o její činnosti a také o možnostech jako podpořit činnost této organizace.

Autorka: Evžena Janovská