Články

Víte o něčem zajímavém z oblasti neziskového sektoru? Napište nám o tom. Jste-li nezisková organizace, můžete se zaregistrovat a zveřejňovat kromě článků i pozvánky na akce nebo inzeráty v burze pomoci.


16. listopadu 2020

Onkologické onemocnění ovlivňuje spánek

Tisková zpráva
Amelie, z.s. realizovala dotazníkové šetření mezi onkologicky nemocnými v ČR a má již první výstupy. Z výzkumů v zahraničí vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace v České republice dosud chyběly, nyní se situace mění. Výsledky naznačují, že jsme na tom velmi podobně. Spánek je téma, které by nemělo zůstávat stranou.

14. listopadu 2020

Novinky z Portálu

Nakladatelství Portál vydává další zajímavé knihy.

6. listopadu 2020

Ředitelé škol a vzdělávacích organizací se připojují k otevřenému dopisu ministrovi školství

Tisková zpráva – Praha, 5.11.2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na konferencích Národního pedagogického institutu ČR (15. října) a organizace META, o.p.s. (22. října) představilo návrh nové systémové podpory jazykové přípravy žáků cizinců. Ačkoliv se ministerstvo v nově schválené Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ plánuje zaměřit na snižování nerovností ve vzdělávání, navrhované změny v zatím představené podobě však povedou k jejich zvyšování.
 

5. listopadu 2020

Giving Tuesday

Světový den štědrosti a dobrých skutků, Giving Tuesday, letos připadá na 1. prosince 2020. V tento den se stovky milionů lidí po celém světě spojí, aby konali dobro. Pojďte společně nejen v toto úterý, udělat něco dobrého. Svou aktivitu, kampaň, či projekt můžete již nyní registrovat na webu Giving Tuesday

5. listopadu 2020

DOBROkraj propojuje dobrovolníky s organizacemi v Pardubickém kraji

Pardubice, 4. listopadu 2020
Se začátkem listopadu spouští Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje nový webový portál dobrokraj.cz. Jeho hlavním cílem je propojit poptávku po dobrovolnické pomoci v regionu s dobrovolníky. Přichází tak doslova v pravý čas, neboť právě teď se stále více zdravotnických a sociálních zařízení obrací směrem k veřejnosti s prosbou o pomoc při zvládání zhoršující se epidemiologické situace. Řada lidí by zase ráda byla někde užitečná. Ideálním místem pro jejich „setkání“ v jakékoliv době je DOBROkraj.
 

5. listopadu 2020

NOMINACE NA OCENĚNÍ SE PRODLUŽUJÍ DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU

Pardubice – 3. listopadu 2020
V Pardubickém kraji budou již podesáté oceněni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy za záslužnou činnost pro ostatní, přínos k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru. Protože vývoj epidemiologické situace není příznivý, rozhodli se organizátoři přesunout slavnostní vyhlášení oceněných na jaro příštího roku. Proto se nominace na ocenění prodlužují do konce letošního roku.

4. listopadu 2020

Zájem rodičů o pomoc s distanční výukou dětí rapidně narostl, školám pomáhají i nízkoprahové kluby. Výpadek ze vzdělávacího systému se týká deseti tisíc dětí

Praha, 3. 11. 2020 – Zavřené školy v době pandemie COVID-19 postavily učitele, žáky i rodiče opět před výzvu učení tzv. "na dálku". Některým rodinám tato výuka ale činí potíže – děti nemají dostatečné zázemí, motivaci, techniku či připojení. Ačkoli jsou školy lépe vybaveny, některé děti přesto vypadávají ze vzdělávací sítě, obzvláště ty, které se nevrátily před létem do školních lavic nebo jsou ze sociálně slabších rodin. Tyto rodiny propojují zpět se školami i dobrovolníky nízkoprahová zařízení, která nabídla svou pomoc a mají svou síť pracovníků. Děti mohou docházet na distanční výuku či doučování přímo do těchto zařízení.

3. listopadu 2020

Včasná pomoc v koronakrizi pro rodiny dětí s postižením od Spiralis a Globus Lepší svět

Rodiny získaly 2600 hodin na udržení zaměstnání a péči o další děti

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

3. listopadu 2020

Dávat naději a pomoc druhým

Martin Okáč vystudoval gymnázium, potom právnickou fakultu, kterou dokončil pouze s ročním odkladem kvůli psychotické atace během studia. Po vysoké škole absolvoval devíti měsíční jazykovou stáž v Londýně a tří měsíční multikulturní zkušenost v Izraeli. Poté se vydal cestou v lidskoprávním oboru, jako právník a poradce specializovaný na uprchlické a cizinecké právo, a to v neziskovém sektoru v ČR a poté také několik měsíců při orgánech EU v Bruselu. Mimo práce humanitárního pracovníka v zahraničí a krizového manažera má za sebou zkušenost práce misionáře v dalekých severních Čechách mezi rozličnými cílovými skupinami od studentů, seniorů, fyzicky handicapovaných, ale také vězňů a umírajících. Na misijním poli si také vymodlil svou manželku Katku, kterou si v té době myslel, že ji zachránil, ale Pán Bůh ve svém čase ukázal, že ona zachránila jeho. Má úžasnou rodinu - tři děti, Báru, Kláru a Šimona. Je vděčný za milující rodiče a přátele, na které se může spolehnout. Do toho má nyní již sedmý rok zaměstnání jemu šité na míru... Co víc si za svůj krátký život přát…..

2. listopadu 2020

Knižní novinky

Informace z nakladatelství Portál.

27. října 2020

Nezůstat sám a být v kontaktu

Tato bezplatná nabídka je určená všem onkologicky nemocným a jejich blízkým, všem na koho nastávající situace padá, obává se vycházet, stahuje se z kontaktů s blízkými i vzdálenějšími lidmi, neví, co dělat a nebo je prostě na situaci a svou nemoc sám.

27. října 2020

Komu dobrovolníci z portálu www.chcipomoct.cz nabízí svou pomoc?

Ať už jste jednotlivec, organizace, nebo krizový štáb, zde můžete vyplnit, co v tuto chvíli potřebujete, s čím potřebujete pomoci. Nabídnout pomoc můžete zde.

21. října 2020

Propadají častěji než jejich čeští spolužáci – jak z toho ven?

META, o.p.s. pořádá ve čtvrtek 22. 10. 2020 mezinárodní konferenci „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“. Konference bude probíhat od 9:00 do 16:00 formou online živého vysílání z Prostoru39 na Praze 3.  Konference chce poukázat na situaci žáků s OMJ, kteří jsou výrazně ohroženi školní neúspěšností, a porovnat české a zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou této skupiny. Posluchači se dozví o způsobech podpory pedagogů, programech usnadňujících začlenění dětí a žáků s OMJ a modelech podpory, které se v praxi osvědčily. Doprovodným cílem je též vyzvat Ministerstvo školství ČR k vytvoření skutečně funkčního modelu jazykové podpory těchto dětí a žáků.

21. října 2020

První psychická pomoc POD KROVY Rožnovské knihovny

Mgr. Jana Kučerová je psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Dále uskutečnila roční výcvik Traumaterapie (SLEA). Zúčastnila se kurzů Mindfulness, Krizové intervence a dalších vzdělávacích kurzů. Od roku 2015 pracuje v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY - www.podkrovy.cz. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Žije v Praze a zabývá se terapií postabortivního syndromu a doprovázením těhotných žen. Vede terapeutickou skupinu ANONYMNÍ (NE)MATKY

16. října 2020

Konference INSPO proběhla poprvé online

Praha 16.10.2020 - Kvůli pandemii se konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami letos poprvé nemohla uskutečnit v Kongresovém centru Praha. Jubilejní 20. ročník proto její organizátoři uspořádali 12. října 2020 online. V živém vysílání, během kterého byla také udělena Cena Nadace Vodafone Rafael, diváci plně využili možnost klást přednášejícím dotazy.

15. října 2020

Výzva #NekaslejmeNaDruhe nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

12. října 2020

Knižní novinky

Nové knihy z nakladatelství Portál.

12. října 2020

Psychiatr, kterého baví život a lidi

Radkin Honzák se narodil 30.března 1939 v Praze. Je český psychiatr, publicista. Specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu.

6. října 2020

KŘÍDLA MOTÝLÍ

Byť po šesté, tak se několik zpěváků sešlo vlastně poprvé na benefičním koncertu „Křídla motýlí“ v obci Horní Věstonice a to díky politické přestřelce v Dolních Dunajovicích, kde tato benefice musela uměle skončit, ale koncert se po roční pauze podařilo uskutečnit v malebném prostředí Sportovně-kulturního areálu Horních Věstonic s krásnými kulisami Pálavy.

5. října 2020

Pestrá, o.p.s. hledá nové kolegy do týmu

Pestrá, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje výcviku asistenčních psů pro lidi s různým postižením v domácím bezkotcovém prostředí. Organizace poskytuje sociální službu sociální rehabilitace a pomáhá svým klientům žít aktivní a pestrý život (nejen) prostřednictvím asistenčního psa. Od roku 2010 zaměstnává osoby se zdravotním postižením, které nacházejí uplatnění na kvalifikovaných pozicích napříč celou organizací.